Favorieten Waar kopen? Contact Mijn account
  • Nieuws

Al onze expertise tot uw dienst

We helpen je om je vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen, onze tutorials en onze expertisecentra. Ons downloadcentrum maakt het gemakkelijk om alle productinformatie en regelgevende informatie over onze assortimenten te vinden.

Missie

Al meer dan 45 jaar ontwerpt, standaardiseert, produceert en distribueert Delta Plus wereldwijd een volledig pakket oplossingen op het gebied van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's) om professionals op het werk te beschermen.

Familiegeschiedenis

Onze geschiedenis

#

Normen en richtlijnen

Wij zijn actief op een gereguleerde wereldmarkt in vele landen. Als gevolg daarvan moeten wij rekening houden met normeringen die per land of regio sterk kunnen verschillen.
Het gemeenschappelijke doel van onze productmanagers en diensten is het
aanbieden van betrouwbare, duurzame en hoogwaardige producten die voldoen aan de voorschriften en/of normen van elke regio waar ze worden gebruikt.
#
#

Standards and certifications

All you need to know about PPE standards

Filter

ANSI ISEA (US American National Standards Institute) 105

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety)

42 CFR Part84 Meerdere beschermingsniveaus van ademhalingsfi lters (niet
exhaustieve lijst):
• N95: fi ltert minimum 95% van de deeltjes (niet oliehoudend) uit de omgeving.
• N99: fi ltert minimum 99% van de deeltjes (niet oliehoudend) uit de omgeving.

EN148-1 : standaard schroefaansluiting

Deze norm bepaalt het standaard aansluitsysteem waarmee de fi lters op het volgelaatsmasker worden aangesloten.

EN405 : filter gelaatsstukken uitgerust met kleppen en gas- of combinatiefi lters

Deze norm bepaalt de testen betreff ende de duurzaamheid en de weerstand tegen slijtage, stootbestendigheid, vlambestendigheid en ademhalingsweerstand.

EN143 : deeltjesfilters

Deze norm betreft de stootbestendigheid, temperatuursweerstand, vochtigheidsweerstand, bestendigheid tegen corrosieve omgevingen en de mechanische en ademhalingsweerstand.

EN14387 : gas- en combinatiefilters

Deze norm bevat laboratoriumproeven om de conformiteit te controleren van de stootbestendigheid, temperatuursweerstand, vochtigheidsweerstand, weerstand tegen corrosieve omgevingen en de mechanische en ademhalingsweerstand.

EN140 : half- en kwartmaskers

Deze norm betreft de testmethoden voor de bestendigheid tegen stoten, reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen, temperatuur, open vuur en ademhalingsweerstand.

EN355 ENERGIE ABSORBERS

Onderdeel van een valstopsysteem, die de valstop in alle veiligheid garandeert, door de kracht van de schok te verminderen.
OPGELET : wanneer een leeflijn wordt gebruikt bij een energie-absorber mag de totale lengte van het geheel niet meer zijn dan 2 m.

EN353-1 MOBIELE VALBEVEILIGING OP EEN VASTE LEEFLIJN

Systeem samengesteld uit een mobiele en automatische valstop vast op zijn support (rail of kabel). Een schokabsorber kan in het geheel zijn ingewerkt.

EN353-2 VERPLAATSBARE VALBESCHERMING OP FLEXIBELE LEVENSLIJN

Systeem bestaande uit een verplaatsbaar valstopapparaat met zelfremmende werking vast aan zijn flexibele levenslijn (touw, kabel…). Een energieverdelingselement kan worden ingewerkt in het geheel.

EN365 ALGEMENE VEREISTEN VOOR DE GEBRUIKSAANWIJZING EN HET MARKEREN

Beschrijft de markeringen en de informaties (gebruiksaanwijzing) op of bij de PBM tegen valrisico’s.

EN364 TESTMETHODEN

Beschrijft de toestellen en de testmethodes voor PBM tegen valrisico’s.

EN360 VALBEVEILIGING MET AUTOMATISCHE RAPPEL

Valstopsysteem met een automatische blokkage-functie en een systeem met automatische spanning en “rappel” voor de lijn. Een energieverdelingselement kan worden ingewerkt in de valbescherming.

EN361 VALHARNAS

Bevestigingsmiddel voor het lichaam, bestemd om het vallen te stoppen. Het valharnas kan bestaan uit riemen, gespen en andere elementen ; op gepaste manier opgesteld en afgesteld op iemands lichaam, om hem te kunnen tegenhouden tijdens, alsook na de val.

EN363

Beschrijft de artikelen en de situaties voor individuele bescherming tegen valrisico’s.

CSA Z94.3

Deze norm voor veiligheidsbrillen heeft betrekking op oog- en gezichtsbescherming voor toepassingen in Canada.

ASTM-F-2178-12

Standaard testmethode voor het bepalen van de boogvlamindex en standaardspecificatie voor gezichtsbeschermingsproducten.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1

Specificaties van algemene en minimale vereisten, testmethodes, selectiemethodes, gebruik en onderhoud van oog-en gezichtsbescherming.

GS-ET 29

Eisen, performanties en testmethodes voor gelaatsschermen met bestrekking tot bescherming tegen vlamboog.

EN1731

Specificaties van materialen, ontwerp, performance en testmethodes voor oog- en gelaatsbescherming van het type “raster”, industrieel gebruik.

Regulatory directives