Favorieten Waar kopen? Contact Mijn account
  • Nieuws

Al onze expertise tot uw dienst

We helpen je om je vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen, onze tutorials en onze expertisecentra. Ons downloadcentrum maakt het gemakkelijk om alle productinformatie en regelgevende informatie over onze assortimenten te vinden.

Missie

Al meer dan 45 jaar ontwerpt, standaardiseert, produceert en distribueert Delta Plus wereldwijd een volledig pakket oplossingen op het gebied van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's) om professionals op het werk te beschermen.

Familiegeschiedenis

Onze geschiedenis

Delta Plus safety eyewear
Delta Plus veiligheidsbrillen

Een ongecontroleerd projectiel kan uw zicht vernietigen. Ontdek al onze modellen oogbescherming als veiligheidsbril, veiligheidsbril of gelaatsscherm om elk risico te vermijden.

#
Filtres 82 resultaten
Sorteren
Filter
header
Productcategorie
Hoofdbescherming
Oogbescherming
Sector
Landbouw Bosbouw Visserij
Bouw
Diensten voor bedrijven
Voedselindustrie
Productie-industrie
Olie & gas (winning) Petrochemie Mijnbouw
Andere sectoren
Transport Opslag
Nutsbedrijven - Energie
Risico's
Type bril
Gebruik
Kleur lens
Kleur montuur
Glas behandeling
EN norms
Other norms
EN norms
Other norms
Other norms

Why Wear Safety Glasses?

The decision to wear safety glasses can mean the difference between safeguarding your vision or risking potential harm. Ensuring eye protection is particularly crucial in work environments where there's exposure to occupational hazards.

Safety glasses are designed to shield your eyes from a multitude of threats. One of the most common are flying debris or particles, often encountered in jobs involving woodworking, metal grinding, or other similar tasks. Safety eyewear serves as a physical barrier, preventing these objects from making harmful contact with your eyes.

Besides physical threats, safety glasses can protect against chemical hazards too. In certain industries, like healthcare or chemical manufacturing, there's a high risk of contact with dangerous substances. Safety eyewear can prevent chemical splashes from reaching the eyes, protecting them from potential burns or irritation.

Safety glasses with UV-protection are invaluable for workers often exposed to the sun. Prolonged UV exposure can lead to conditions like cataracts or photokeratitis. By filtering out harmful UV radiation, safety glasses safeguard not just your vision, but also the health of your eyes.

Another benefit of safety glasses is the ability to mitigate glare, often an issue in brightly lit environments or outdoors. Anti-glare coatings on safety eyewear can reduce eye strain and improve comfort.

Even for those with vision correction needs, prescription safety glasses ensure that workers don't have to compromise on either vision or protection.

In conclusion, wearing safety glasses is an easy yet vital step in preserving your eye health, preventing a wide range of possible eye injuries in various work environments.

Quels sont les risques et dangers encourus sans protection des yeux ?

Travailler sans protection des yeux appropriée peut entraîner de nombreux risques et dangers pour la santé des travailleurs. Les yeux sont extrêmement sensibles et vulnérables aux blessures et aux infections, et ils peuvent être facilement endommagés par des particules, des produits chimiques, des éclaboussures ou des radiations.

Les risques et les dangers encourus sans protection des yeux incluent des blessures oculaires, telles que des coupures, des éraflures, des contusions et des brûlures. Les travailleurs peuvent également être exposés à des produits chimiques dangereux, tels que des gaz, des liquides ou des vapeurs, qui peuvent causer des irritations, des brûlures ou des lésions oculaires graves.

Les travailleurs qui effectuent des travaux de soudure ou de coupage peuvent être exposés à des radiations dangereuses, qui peuvent causer des lésions oculaires permanentes, telles que la cataracte. En outre, les travailleurs exposés à des sources de lumière intense, telles que les lasers, peuvent subir des dommages rétiniens.

Enfin, les travailleurs qui travaillent à l'extérieur peuvent être exposés aux rayons UV nocifs du soleil, qui peuvent causer des lésions oculaires et augmenter le risque de cataracte.

Il est donc important de porter des lunettes de protection appropriées pour protéger les yeux des travailleurs contre ces risques et dangers potentiels. Les employeurs doivent s'assurer que leurs travailleurs portent des équipements de protection individuelle appropriés pour garantir leur sécurité sur le lieu de travail.

Example Text

Example Rich Text