Favorieten Waar kopen? Contact Mijn account
  • Nieuws

Al onze expertise tot uw dienst

We helpen je om je vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen, onze tutorials en onze expertisecentra. Ons downloadcentrum maakt het gemakkelijk om alle productinformatie en regelgevende informatie over onze assortimenten te vinden.

Missie

Al meer dan 45 jaar ontwerpt, standaardiseert, produceert en distribueert Delta Plus wereldwijd een volledig pakket oplossingen op het gebied van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's) om professionals op het werk te beschermen.

Familiegeschiedenis

Onze geschiedenis

#

Positieve impact

Onze missie

Onze missie is mannen en vrouwen op het werk te beschermen door complete individuele en collectieve beschermingsoplossingen te ontwerpen en te produceren voor professionals over de hele wereld. En deze opdracht wordt uitgedrukt in 11 MVO-verbintenissen, gebaseerd op 3 pijlers.

Ervoor zorgen dat onze werknemers de middelen hebben om zich in hun werk te ontplooien, in goede gezondheid en in alle veiligheid.

Veiligheid op het werk

 0% arbeidsongevallen

Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

 Ten minste 1 opleidingssessie om de 6 jaar, voor werknemers in Frankrijk en voor 30% van de internationale werknemers

Gezondheid en bescherming van werknemers

 100% dekking van onze werknemers op drie thema’s waaronder gezondheid en arbeidsongeschiktheid in de hele groep

Beheer van tijd en middelen

 Gedurende 6 opeenvolgende maanden onder de drempel van 3% verzuim blijven

Onze economische ontwikkeling doorvoeren en daarbij de gevolgen voor toekomstige generaties beperken.

Afvalbeheer

 Een recyclingpercentage van meer dan 50% bereiken.

Effect op klimaatverandering

 Volledige koolstofaudits uitvoeren van fabrieken en logistieke platforms en acties implementeren om deze te verminderen

Besparingen op middelen

 Ons verbruik van hulpbronnen op alle locaties binnen het toepassingsgebied verminderen

Impact op de levenscyclus van het product

 De drempel van 15% voor gerecycleerde materialen overschrijden in 2030

Ons bedrijf ontwikkelen op een veilige, ethische en verantwoordelijke manier.

Eerlijke praktijken

   100% van de werknemers informeren over anticorruptie en ethische regels, en 100% opleiding voor risicogroepen

Betrokkenheid van leveranciers bij onze aanpak
 100% naleving van geselecteerde leveranciers & 2 MVO-thema’s

Onze MVO-inspanningen dragen bij aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling.