Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Riešenia prispôsobené vášmu odvetviu

Našou úlohou je chrániť ženy a mužov pri práci. V rámci tohto úsilia navrhujeme a vyrábame kompletné riešenia osobnej a kolektívnej ochrany pre profesionálov na celom svete.

Pozrite si všetky odvetvia

Objavte našu novú knihu "Utilities"

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Pozitívny vplyv

Naším poslaním

Naším poslaním je chrániť mužov a ženy pri práci vyvíjaním a vyrábaním kompletných riešení individuálnej ako aj kolektívnej ochrany pre pracovníkov na celom svete. Toto poslanie tvorí 11 záväzkov RSE, ktoré sa opierajú o 3 piliere.

Aby naši zamestnanci mali možnosť sa naplno venovať práci v plnom zdraví a úplne bezpečne.

Bezpečnosť pri práci

 0% pracovných úrazov

Vzdelávanie a rozvoj kompetencií

 Aspoň 1 školenie raz za 6 rokov pre pracovníkov vo Francúzsku a pre 30 % vyhodnotených v zahraničí

Zdravie a ochrana zamestnancov

 Na 100 % zabezpečiť zamestnancov v troch oblastiach, z toho zdravie a individualitu v rámci celej skupiny

Riadenie dochádzky a našich zdrojov

 Držať sa pod prahom 3 % absencie po dobu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

Viesť náš hospodársky rozvoj pri zníženom dopade na budúce generácie.

Odpadové hospodárstvo

 Prekročiť cieľ 77 % recyklovaného odpadu

Dopad na klimatickú zmenu

 Udržať naše množstvo CO2 na približne 0,045 tony na 1 000 EUR logistického toku

Šetrenie zdrojov

 Znížiť našu spotrebu zdrojov vo všetkých okolitých závodoch

Dopad životného cyklu výrobku

 Prekročiť prah 15 % recyklovaných materiálov v roku 2023

Dosiahnuť zabezpečené, etické a zodpovedné vykonávanie našej činnosti.

Poctivé postupy

   100 % pracovníkov informovaných o protikorupčných a etických predpisoch a 100 % zaškolených na rizikovú populáciu

Zapojenie dodávateľov do našich postupov
 90 % zhody vybraných dodávateľov a 8 pokrytých tém RSE

Ochrana interných nemateriálnych zdrojov
 Garantujeme bezpečnosť a trvácnosť našich registrovaných ochranných známok a citlivých IT údajov