Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Delta Plus Training 

Oboznámenie a osvojenie si vhodného správania pre zásah v úplnej bezpečnosti (riadená organizácia výcviku).
#

Cerifikáty Delta Plus

Ako regulovaná vzdelávacia organizácia odovzdávame naše znalosti a skúsenosti v rámci vyučovania správnych techník a postupov s cieľom ochrániť vás pred akýmikoľvek rizikami súvisiacimi s pracovnou činnosťou.

Školenia

ZRUČNOSTI
Zlepšenie zručností zamestnancov
AKTUALIZÁCIA
V súlade podľa aktuálnych noriem pre zariadenia kategórie III
CERTIFIKÁCIA
Poskytnutie oprávnenia na vykonávanie vizuálnej kontroly pre vašich zamestnancov

Poskytujeme prezenčné a praktické školenia, ako aj možnosť e-learningu.

# Pripojte sa E-LEARNING Example Link

PRÁCE VO VÝŠKACH

Veterné turbíny
Strechy
Lešenie
BOZP
Práce na lane
Kontrola OOPP
Práce na stožiaroch
Práce s postrojom
#

OOPP – koncoví používatelia

Záchranné systémy
Práce na lane
Zvýšenie povedomia o práci vo výškach
Ochrana osôb pri práci
Kontrola OOPP
#

DISTRIBÚTORI

- Techniky predaja aplikované na ochranu pri práci vo výškach
- Odporúčanie OOPP: poznanie používateľského prostredia
- Európske normy: čo nové?
- Techniky predaja aplikované na OOPP
- Ochrana osôb pri práci
- Ochrana pri práci vo výškach
#