Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Riešenia prispôsobené vášmu odvetviu

Našou úlohou je chrániť ženy a mužov pri práci. V rámci tohto úsilia navrhujeme a vyrábame kompletné riešenia osobnej a kolektívnej ochrany pre profesionálov na celom svete.

Pozrite si všetky odvetvia

Objavte našu novú knihu "Utilities"

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Delta Plus Training 

Vzdelávať a potvrdiť správne správanie pre bezpečný zásah (regulovaná vzdelávacia inštitúcia).
#

Naše certifikácie

Ako regulovaná vzdelávacia inštitúcia odovzdávame naše znalosti a skúsenosti v rámci vyučovania správnych techník a postupov s cieľom ochrániť vás pred akýmikoľvek rizikami súvisiacimi s pracovnou činnosťou.

Školenia

SKILLS
Doplnenie kompetencií pracovníkov
MODERNIZÁCIA
Modernizácia vybavenia kategórie III podľa noriem
OPRÁVNENIA
Odovzdanie oprávnenia vašim pracovníkom na vykonávanie vizuálnej kontroly

Školenia robíme prezenčnou formou, praktické školenia a e-learning.

# Prihláste sa na našu platformu elektronického vzdelávania  Example Link

Práce vo výškach

Veterná energia
Strechy
Lešenie
S.S.T.
Práce na lane
Kontrola OOP
Pylóny
Nosenie postroja
#

OOP – koncoví používatelia

Záchranné systémy
Práce na lane
Zvýšenie povedomia o prácach vo výškach
Ochrana človeka pri práci
Kontrola OOP
#

distribútori

-Techniky predaja aplikované na ochranu proti pádu
-Odporúčanie OOP: poznať prostredie používateľov
-Európske normy: čo nové?
-Techniky predaja aplikované na OOP
-Ochrana človeka pri práci
-Ochranné zariadenia proti pádu
#