• Haberler

Tüm uzmanlığımız hizmetinizde

Eğitimler, öğreticilerimiz ve uzmanlık merkezlerimiz aracılığıyla becerilerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz. İndirme merkezimiz, ürün yelpazemizle ilgili tüm ürün ve mevzuat bilgilerini bulmanızı kolaylaştırır.

Bizim misyonumuz

Delta Plus, 45 yılı aşkın bir süredir, iş yerinde profesyonelleri korumak için kişisel ve toplu koruyucu ekipman (KKD) alanında eksiksiz bir çözüm seti tasarlamakta, standartlaştırmakta, üretmekte ve küresel olarak dağıtmaktadır.

Aile geçmişi

Bizim tarihimiz

Regulatory information

LEGAL
INFORMATION

UPDATE 01/09/2023

You are currently connected to the Delta Plus Group site. By accessing this site, the user commits to the current conditions of use.

Editor's information

The present site is the property of the Company Delta Plus Services.
This site is edited by: Delta Plus Services

SAS with capital of 6,560,000 euros
Head office: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Enrolled with the Trade and Companies Register of Avignon under number 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
VAT number: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
Email: information@deltaplus.fr

Director of the publication: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Host information

This site is hosted by:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Intellectual property - Copyright

The site www.deltaplus.eu as well as all of the content, including the domain name and whether it is text, images, logos, graphics, videos, photograph, layout, or any other distinctive element, is the property of DELTA PLUS, or of a third-party having conceded to DELTA PLUS the right of use and/or of distribution.
This ensemble constituted a work as defined by the Intellectual Property Code and is, in this respect, protected by copyright and any other intellectual or industrial property right acknowledged by them according to the current laws. The present site and all of its content may only be used with prior authorisation.
Any modification, representation and reproduction in full or in part, for a use other than private is formally prohibited. This prohibition applies whatever the medium, the process of reproduction, representation and/or of modification and whatever the duration.

Sorumluluk

Sitede iletilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, sözleşmeye aykırı nitelikte değildir ve Delta Plus Hizmetleri'ne sorumluluk yüklemez. Haber verilmeden değiştirilebilir veya güncellenebilirler. Delta Plus ayrıca herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın sitede iyileştirme ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Delta Plus aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: 

 • Deltaplus.eu sitesinin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü hasar ve özellikle her türlü işletme kaybı, mali veya ticari kayıp, programların ve/veya özellikle sistem kullanıcı bilgilerindeki verilerin kaybı. 
 • Deltaplus.eu sitesine bağlı veya kullanıcıların deltaplus.eu sitesi aracılığıyla erişebildiği web sitelerinin içeriğinden ve/veya kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü hasar.
 • Sitenin içerebileceği eksiklikler ve/veya hatalar.

Kullanıcılar

Bu sitenin kullanıcısı, deltaplus.eu sitesinin kendisinin ve/veya unsurlarının  yasa dışı kullanımı veya istismarı nedeniyle Delta Plus da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafa verilen maddi veya manevi, doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan, zararın nedeni ve meydana geldiği yer ne olursa olsun, sorumludur; kullanıcı, Deltaplus.eu'ya bu nedenle maruz kalabileceği her türlü şikayet veya davanın sonuçlarına karşı garanti verir. Deltaplus.eu sitesinin kullanıcısı, Deltaplus.eu sitesinin yasa dışı kullanımı ve/veya istismarı nedeniyle üçüncü bir tarafın kendisine karşı açtığı dava durumunda Delta Plus'a karşı herhangi bir rücu hakkını kullanma hakkından feragat eder.

VERİLERİNİZİN KORUNMASI
BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

UPDATE 01/09/2023

Kişisel verileriniz nelerdir?

Bu makale, katılımcılara kişisel verilerinin toplanması ve kullanılmasına ilişkin süreçler ve bu konuda sahip oldukları seçenekler hakkında bilgi vermektedir. Kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı olarak, gerçek kişi olarak kimliğinizin tanımlanmasına veya tanınmanıza olanak tanıyan bilgilerdir. Bu bir isim, soyisim, doğum tarihi, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası vb. olabilir. 
 

Bilgi talebi kapsamında

Çevrimiçi bir formu, talebi veya anketi doldurduğunuzda, bize kişisel verilerinizi vermeniz istenebilir. Bu verileri istemekteki amaç:
 • sizi katılımcı olarak kaydetmek;
 • özellikle bizimle iletişime geçtiğiniz ve bir form, talep veya çevrimiçi anket doldurduğunuz konu(lar) hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçmek;
 • olası isteklerinize yanıt vermek olabilir.

Bir siparişin parçası olarak

Delta Plus, siparişlerinin yerine getirilmesi kapsamında, kişisel veriler içerebilecek veri işlemeyi toplar ve  uygular. Bunlar müşteri dosyasına kaydedilir ve müşteriyle olan ilişkinin yönetilmesi, özellikle de siparişlerin işlenmesi, yürütülmesi ve yönetimi, müşteri arama, üretim, müşterilerin taleplerinin ve dosyalarının izlenmesi için gereklidir.
 

Müşteriye yönelik faturalandırma ve muhasebeleştirme kapsamında.

Delta Plus ayrıca, özellikle müşteri borçlarının tahsili amacıyla, müşteriye karşı faturalandırma ve muhasebeleştirme kapsamında kişisel veriler içerebilecek veri işlemeyi de uygulamaktadır.
Delta Plus, mevcut düzenlemelere uygun olarak, verileri yalnızca toplanma nedeni olan operasyonlar için gerekli olan süre boyunca saklar. Muhasebe açısından hesap yılı sonundan itibaren 10 yıl süreyle saklanır. Geçerli saklama yükümlülüklerine veya sınırlama sürelerine halel getirmeksizin, Müşterinin verileri aynı zamanda sözleşmeye dayalı ilişki süresince ve sonrasında 10 yıl boyunca araştırma amacıyla saklanır. 


 

Kişisel verilerinizi kimler kullanabilir?

Veri işleme denetleyicisi Delta Plus'tır. Kişisel verilere erişim, kesinlikle veri işleme denetleyici sorumlusunun, görevleri gereği bunları işlemeye yetkili çalışanları ile sınırlı olacaktır. Toplanan bilgiler, taşerona verilen görevlerin yerine getirilmesi için sözleşme yoluyla şirkete bağlı üçüncü taraflara, özellikle müşteri borçlarının izlenmesinden veya tahsilatından sorumlu hizmet sağlayıcılarına, müşterinin iznine gerek kalmaksızın iletilebilir.
 

Kişisel verilere erişim, değiştirme, silme

Veri Koruma Düzenlemeleri uyarınca ve özellikle RGPD'nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 12 ila 22. Maddeleri tarafından belirlenen sınırlar dahilinde:
Toplanan verilerden etkilenen ilgili kişiler, kendileriyle ilgili verilere erişim, bunları düzeltme, silme ve taşınabilirlik hakkının yanı sıra, meşru sebeplerle işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir; bu hakları, aşağıdaki adreste veri sorumlusuyla iletişime geçerek kullanabilirler: 
- imzalı kimlik belgesinin (taranmış) bir kopyasıyla birlikte rgpd@deltaplus.eu adresine e-posta yoluyla,
- veya aşağıdaki adrese posta yoluyla: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), imzalı kimlik belgesinin bir kopyası ile birlikte.
Veri sahiplerinin CNIL'e (Ulusal Bilgi ve Özgürlükler Komisyonu) şikayette bulunma hakkı vardır.Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata, özellikle de 6 Ocak 1978 tarihli Veri Koruma Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü uyarınca, Delta Plus, kişisel verilerin güvenliğini ve verileri toplanan kişilerin haklarını garanti altına almak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almayı taahhüt eder.

 

Kişisel verilerin DELTA PLUS tarafından işlenme süresi

Toplanan kişisel veriler, bilgi talebinin veya çevrimiçi anketin tam olarak yerine getirilmesi için DELTA PLUS tarafından saklanır ve mevcut düzenlemelere uygun olarak toplanma amaçlarına ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanır.
 

Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve/veya kullanılması hakkı, özellikle ilk talebinize yanıt vermek amacıyla, yalnızca şirketimize aittir. Kişisel verilerinizin saklanması münhasıran şirketimiz ile sınırlıdır. Kişisel verileriniz toplandıktan sonra 128 bit SSL şifreleme kullanılarak internet üzerinden iletilir. Ayrıca, size bilgilendirici belgeler veya haber bültenleri göndermemiz için bize yetki verebilirsiniz. Bu yetki bize ilk kayıt olduğunuzda sizin onayınızla verilmektedir.
Anketler sırasında şirketimiz tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar ve ankete katılanların verdiği yanıtlar, pazar ve kamuoyu araştırma şirketlerinin etik kurallarına uygun şekilde istatistiksel olarak işlenecektir.
İletilen kişisel bilgiler yalnızca sizin izniniz doğrultusunda açıklanacaktır. Taleplerinizi işleme koymanın ve hizmetlerimizi kullanmanın bir parçası olarak, 6 Ocak 1978 tarihli kanunun 35. maddesi uyarınca yalnızca görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgileri alması gereken anlaşmalı olduğumuz alt yüklenicilere bilgileri açıklayabiliriz.
Katılımcıların kişisel verileri Delta Plus veya hizmet sağlayıcıları tarafından Avrupa Birliği sınırları içerisinde işlenmekte ve üçüncü ülkelere aktarılmamaktadır.

 

Kişisel verilerle ilgili olarak kiminle iletişime geçmelisiniz?

Kişisel verilerle ilgili tüm sorular için, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm sorunlarla ilgilenmeye yetkili Veri Koruma Görevlisi ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz: rgpd@deltaplus.eu

Talebinize tatmin edici bir yanıt gelmemesi durumunda, Fransa'daki kişisel verilerin korunmasına ilişkin Yönetmeliklere uygunluğun sağlanmasından sorumlu düzenleyici makam olan Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés'ye, https://www.cnil.fr/fr/agir web sitesinden veya aşağıdaki adrese posta yoluyla doğrudan şikayette bulunabilirsiniz:  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Çerez politikası

UPDATE 01/09/2023

Siteye göz atmak için tarayıcınızı "oturum çerezlerini" veya "geçici çerezleri" kabul edecek şekilde yapılandırmış olmanız gerekir. Bu çerez, satın alımları mümkün kılmak amacıyla tasarlanmıştır ve ziyaretinizin sonunda imha edilir. Bunlar, kullanımını kendimize yasakladığımız “kalıcı çerezler” değildir.
SAS Delta Plus Services tarafından yayınlanan www.deltaplus.eu web sitesine hoş geldiniz.
Ziyaretiniz sırasında işlenen gezinme bilgilerinin kaynağı ve kullanımı başta olmak üzere sitemizde çerezlerin kullanım koşulları hakkında sorabileceğiniz sorulara yanıt verebilmek amacıyla, Union Française du Marketing Direct & Digital'in desteğinde geliştirilen “reklam çerezlerinin kullanımına ilişkin iyi uygulamalar kılavuzu” önerilerini dikkate alarak bu bölümü oluşturduk.
Sizi daha fazla memnun etmek için, size daha fazla hizmet ve kişiselleştirilmiş içerik sunmak amacıyla www.deltaplus.eu sitesi çerezleri kullanır.

 

Çerez nedir?

www.deltaplus.eu sitesine baktığınızda, terminalinizin (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) sitemizde gezinmesine ilişkin bilgiler, terminalinize yüklenen "çerez" adı verilen metin dosyalarına kaydedilebilir. Burada yer alan bilgileri yalnızca çerezi düzenleyen kişi okuyabilir veya değiştirebilir.

Ne tür çerezler kullanılıyor?

 • Kesinlikle gerekli olan çerezler
Bu, sitemizin kullanımı için gerekli olan, sepete eklemenize, müşteri alanınıza erişmenize vb. olanak sağlayan çerezlerin bir listesidir.
Birkaç örnek:


 
COOKIE TANIM
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Kullanıcının oturum bilgilerine bağlanmak için kullanılan oturum tanımlayıcısı
PUSHINFOhome-cnil-message Sitemizde çerezlerin bulunması durumunda açılan bilgi penceresini görüntüleme konusundaki seçiminizi sürdürmenize olanak tanır.
COOKIE_SUPPORT, LANG Tarayıcınızın çerezleri destekleyip desteklemediğinin belirlenmesini sağlar.
GUEST_LANGUAGE_ID Sitede gezinme dilinizin korunmasına olanak tanır
SITE Göz attığınız Delta Plus sitesinin URL'sini saklamanıza olanak tanır.
COMPANY_ID, USER_UUID Oturum açtığınızda, kullanıcı oturumunuz üzerinde teknik bir tanımlayıcı tutmanıza olanak tanır.

Bu çerezler Delta Plus tarafından yerleştirilir.
 • Analitik çerezler
Deltaplus.eu sitesi bir “müşteri hesabı” alanı ve sınırlı erişime sahip sayfalar içerse bile, bu siteye yüklenen çerezler yalnızca analitik ve performans çerezleridir.
Analitik çerezler internet sitemizin kullanımına ilişkin verileri toplar. Sitemizin çalışma şeklini geliştirmemize, sitenin hangi bölümlerinin müşterilerimiz için en ilgi çekici olduğunu bilmemize ve promosyon kampanyalarımızın etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olurlar. Tüm bunlar, kullanıcılarımızın sitemize yaptıkları ziyaretleri iyileştirmelerine olanak sağlamamıza yardımcı olur.
Analitik/performans çerezlerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:
Sitemize bağlandığınızda, ilgili çerezin geçerlilik süresi boyunca tarayıcınızı tanımamıza ve aşağıdakileri yapmamıza olanak sağlamak için terminalinize çeşitli çerezler yükleyebiliriz:
 • hizmetlerimizin ilgi çekiciliğini ve ergonomisini iyileştirmemize olanak tanıyarak sitemizi oluşturan çeşitli unsurların katılım ve kullanım miktarlarını ve istatistiklerini oluşturmak için;
 • sitemizin sunumunu, www.deltaplus.eu ziyaretleriniz sırasında kullandığınız donanım ve yazılım görüntüleme veya okuma işlevlerine bağlı olarak terminalinizin görüntüleme tercihlerine (kullanılan dil, ekran çözünürlüğü, kullanılan işletim sistemi vb.) uyarlamak için;
 • sitemizde doldurduğunuz bir forma (kayıt veya hesabınıza erişim) veya sitemizde seçmiş olduğunuz ürün, hizmet veya bilgilere (abone olunan hizmet, sipariş sepetinizin içeriği vb.) ilişkin bilgileri hafızaya kaydetmek için; 
 • tanımlayıcılar kullanarak Profesyonel Alan gibi sitemizin ayrılmış ve kişisel alanlarına erişmenize olanak sağlamak için;
 • örneğin belirli bir süre sonra içerik veya hizmette tekrar oturum açmanız istendiğinde güvenlik önlemlerini uygulamak için.
 • Sitemizi geliştirmek için ziyaretçi davranışını belirlemek için.

 

Çerezler cihazınızda ne kadar süreyle saklanır?

Analitik çerezlerimiz kalıcı çerezlerdir. Aslında bunları, ziyaretçi davranışını daha uzun bir süre boyunca daha iyi anlamak veya web sitesinin ve saklanan içeriğin kişiselleştirilmesiyle talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek için kullanırız. Bu çerezler, gerçekleştirilmesine yardımcı oldukları göreve bağlı olarak bilgisayarınızda 24 saat saklanabilir.

Çerezleri yönetme veya silme

Çerezlerinizi internet tarayıcınız aracılığıyla yönetebilirsiniz. Tarayıcınızı istediğiniz zaman, her çerez alındığında sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu, çerezi kabul edip etmeyeceğinize kendinizin karar vermenizi sağlar. Çerezler, sabit diskinizdeki verileri hiçbir zaman okuyamaz ve bunları istediğiniz zaman bilgisayarınızdan silebilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi tarayıcınızın yardım sekmesinde bulabilirsiniz.
Sitemizdeki çerezler nasıl devre dışı bırakılır/etkinleştirilir?
Aşağıda, bilgisayarınızdaki çerezleri ana İnternet tarayıcıları aracılığıyla nasıl yöneteceğinizi açıklıyoruz.

 • Google Chrome

Ayarlar menüsünde sayfanın alt kısmındaki “Gelişmiş ayarları göster” seçeneğini seçin ve Gizlilik bölümünde “İçerik ayarları” butonuna tıklayın. Sayfanın üst kısmında görünen bölüm size çerezler hakkında daha fazla bilgi verir ve istediğiniz çerezleri kabul etmenize olanak tanır. Ayrıca halihazırda saklanan çerezleri silmenize de olanak verir.

 • Mozilla Firefox

Araçlar menüsünde “seçenekler”i seçin ve Seçenekler penceresinde Gizlilik sekmesini seçin. Açılır menüden "Geçmiş için özel ayarları kullan"ı seçin. Bu, çerezlere ilişkin seçenekleri ortaya çıkaracaktır ve uygun kutuyu işaretleyerek bunlara izin vermeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

 • Internet Explorer 6+

Araçlar menüsünde “İnternet Seçenekleri”ni seçin, Gizlilik sekmesine tıklayın. Kaydedilecek çerezlerin sayısını kontrol etmenize olanak tanıyan altı seçenekli gizlilik ayarlarını göreceksiniz: Tüm Çerezleri Engelle, Yüksek, Orta Yüksek, Orta (varsayılan düzey), Düşük ve Tüm Çerezleri Kabul Et.

 • Safari Tarayıcı

Açılır menüden “tercihler” seçeneğini seçin, Güvenlik sekmesini açın. “Çerezleri kabul et” bölümünde istediğiniz seçeneği seçin.

Diğer tüm tarayıcılar

Çerezlerin diğer tarayıcılar aracılığıyla nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen belgelerinize veya çevrimiçi yardım dosyalarına bakın.