Favorite Unde să cumperi? Contactați Contul meu
  • Știri

Soluții adaptate la industria dumneavoastră

Sarcina noastră este de a proteja femeile și bărbații la locul de muncă. În acest scop, proiectăm și producem soluții complete de protecție personală și colectivă pentru profesioniștii din întreaga lume.

Vedeți toate sectoarele

Descoperiți noua noastră carte "Utilities"

 

Toată expertiza noastră la dispoziția dumneavoastră

Vă ajutăm să vă dezvoltați competențele prin intermediul formării, al tutoriilor noastre și al centrelor noastre de expertiză. Centrul nostru de descărcări vă facilitează găsirea tuturor informațiilor despre produse și reglementări referitoare la gamele noastre.

Misiunea noastră

De peste 45 de ani, Delta Plus proiectează, standardizează, produce și distribuie la nivel mondial un set complet de soluții în domeniul echipamentelor de protecție individuală și colectivă (EPI) pentru protecția profesională la locul de muncă.

Istoricul familiei

Istoria noastră

#
Protecție respiratorie

Fie că sunteți un profesionist sau o persoană fizică, protejați-vă de gazele toxice și respirați aer curat cu măștile noastre de respirație.

#
Filtres 43 Results
fel
Filtrare
header
Categoria de produse
Protecția capului
Protecție respiratorie
Sectoare de activitate
Agricultură - Silvicultură - Pescuit
Construcții
Servicii pentru companii
Industria alimentară
Industria prelucrătoare
Petrol și gaz (extracție) Petrochimie Industria minieră
Alte sectoare
Transport - Depozitare
Servicii publice - Energie
Norms
Respiratory protection type
Risk protection
Riscuri
EN 149
Gaz/particles letters

Why Wear a Respiratory Mask in the Building Industry?

The importance of using respiratory protective equipment, including masks, in the building industry cannot be overemphasized. Despite being often overlooked, respiratory protection is critical to the health and safety of workers exposed to various airborne hazards.

In the building industry, workers are frequently exposed to dust, fumes, gases, vapors, and other potentially hazardous particles. These contaminants can lead to serious respiratory health problems such as lung diseases, asthma, and even cancer. Consequently, it is vital to utilize respiratory protection like masks to prevent inhalation of these harmful substances.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) regulations mandate the use of appropriate respiratory protective equipment to ensure the safety and health of workers. The use of respiratory masks is essential when adequate ventilation is not possible or when the concentration of hazardous substances exceeds permissible exposure limits.

Respiratory masks help filter out these airborne contaminants, allowing the wearer to breathe safely. They act as a protective barrier, ensuring the air you breathe is clean and free from harmful particles.

As a leading provider of personal protective equipment, Delta Plus is committed to offering a comprehensive range of respiratory masks suitable for use in various environments within the building industry. Whether it's for protection against dust during demolition or insulation works, or fumes from welding and painting tasks, our masks are designed to offer optimal fit, comfort, and protection.

What Are the Different Types of Breathing Masks in the Building Industry?

There is a diverse array of respiratory protective equipment tailored for different risks and exposure levels in the building industry. Notably, the two key types of masks are half-masks and filtering masks.

Half-Masks

Half-mask respirators, as the name suggests, cover the nose and mouth of the wearer but leave the rest of the face exposed. They are commonly used in the building industry due to their efficiency, affordability, and ease of use. Half-masks are often employed in situations where dust, fumes, and non-toxic vapors are prevalent.

These masks work in conjunction with various cartridges to filter out specific types of contaminants. For instance, a half-mask equipped with a particulate filter would be suitable for environments with airborne dust or mists. Conversely, a half-mask with a chemical cartridge would be required for protection against harmful gases or vapors.

Filtering Masks

Filtering masks, also known as particulate respirators or dust masks, are generally disposable and designed to protect against particulate hazards. They are often lighter and more comfortable to wear than half-masks, making them a common choice for tasks with lower hazard levels.

These masks filter out airborne particles such as dust, mists, and fumes but are not designed to handle gases and vapors. They are typically suitable for tasks like sanding, grinding, and cutting, where dust generation is a significant concern.

Whether it's a half-mask or a filtering mask, it's important to remember that no single mask can protect against all hazards. Therefore, the selection should be based on the type of contaminant and its concentration in the workplace environment. Understanding these differences and choosing the right mask can make a significant difference in your respiratory safety and health.

Example Text

Example Rich Text