Školenie je nevyhnutné

Napríklad, predovšetkým pokiaľ hovoríme o OOPP ochrane proti pádu kategórie III proti fatálnym a nezvratným rizikám.

Umožňuje:

  • Získať vedomosti o práci vo výškach,
  • Vykonávať analýzu rizík,
  • Zabezpečiť pracoviská,
  • Nájsť vhodné možnosti zabezpečenia,
  • Zvýšiť produktivitu,
  • Poskytnúť technické kompetencie týkajúce sa revízie, údržby a opravy výrobkov.
Certificat

EN365

UŽÍVATELIA: „Potrebné zabezpečiť školenie personálu, kontrolu kvalifikovanosti personálu a takisto aby mal vždy k dispozícii písomné pokyny, ktoré mu umožnia vybrať, používať, udržiavať a pravidelne kontrolovať OOPP alebo iné pomôcky“.

KONTROLÓRI: „Výrobca umožňuje zaškolenie autorizovanej osoby týkajúce sa dôležitých vedomostí (...) a pri demontáži, opätovnej montáži alebo hodnotení OOPP alebo iných pomôcok musí mať dôležité znalosti týkajúce sa bezpečnosti“.