Nariadenia

Informácie o likvidácii odpadu

Ak je výrobok kontaminovaný, implementujte miestne pravidlá pre nakladanie s týmto typom odpadu.

Výrobok a jeho obal zlikvidujte implementáciou miestnych pravidiel pre nakladanie s odpadmi.

 

Vyhlásenie REACH a OOPP