Nové OOPP 2016/425 nariadenie (EÚ)

Veľké zmeny no nie je potrebné panikáriť !


Smernica OOPP 89/686 potrebovala určitú zmenu.
Nie preto, že by už neposkytovala dotatočnú úroveň bezpečnosti.

Nariadenie EÚ 2016/425, na druhej strane, zahŕňa všetky základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky predmetnej. Smernice doplnené o vylepšenia.

Ale preto, že počas 30 rokov sa organizácia trhu s OOPP významne zmenila. Rola a zodpovednosť všetkých strán: výrobcov, importérov, distribúterov bolo potrebné sprehladniť. Taktiež bolo potrebné zobrať do úvahy evolúciu praktík dotknutých orgánov a inštitúcií zodpovedných za skúšky o zhode OOPP.