Ochrana nôh

Časti topánky

Les différentes parties d'une chaussure

 

 

Materiál

delta-tex
delta-tex

delta tex

 

 

matryx
matryx

MATRYX je komplexná a vysokoúčinná technika prepracovaná na báze polyamidového vlákna s vysokou pevnosťou a vlákna Kevlar. Táto jedinečná a patentovaná francúzska technológia umožňuje vďaka špecifickým zónam poskytnúť účinné riešenia v oblasti ergonómie a ľahkosti.

 

 

Séria

Protection des pieds gamme Delta Plus
Protection des pieds gamme Delta Plus

 

 

Obuv ESD

Čo stanovuje legislatíva?

Smernica 1999/92/ES obsahuje ustanovenia týkajúce sa priestorov s výbušným prostredím, ktoré sú známe pod názvom „ATEX“, a ustanovenia týkajúce sa ochrany pracovníkov pred výbuchom.
V týchto priestoroch sa odporúča používať špeciálnu obuv ESD, ktorá umožňuje rozptýliť elektrostatické výboje a slúži ako jeden prvok celkového ochranného systému chrániaceho pred rizikom výbuchu.
Požiadavky týkajúce sa návrhu a použitia kontrolných mechanizmov elektrostatických výbojov (ESD), ktoré by mohli poškodiť elektronické komponenty, sú uvedené v norme EN61340-5-1.
Systém „ESD“ musí ponúkať ochranu v rozmedzí od 105 Ω do 3,5x107 Ω.
Aby sa obuv mohla používať ako súčasť systému ESD, musí spĺňať požiadavky normy EN61340-4-3 a ponúkať ochranu nižšiu ako 108 Ω (a vyššiu ako 105 Ω), aby mala disipatívny charakter.
Obuv SAULT ESD a VIAGI ESD sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, pretože nielenže dosahuje maximálny odporod 105 do 3,5x107 Ω, ale bola testovaná aj vo veľmi obmedzujúcich podmienkach: environmentálna klimatická trieda číslo 1 (zvýšené sucho: miera vlhkosti 15 %).
Obuv SAULT ESD a VIAGI ESD je vďaka svojej nízkej úrovni odporu veľmi účinným komponentom celkového uzemňovacieho systému (rukavice, odev, koberec, sedadlo a pod.).
V dôsledku toho ich účinnosť pomáha danému systému dosiahnuť požadovaný odpor v súlade s predpismi ESD.

ESD

Riziko elektrostatických výbojov (ESD*)

ESD
* Electrostatic Discharge

V nasledujúcich oblastiach používania je potrebné kontrolovať statickú elektrinu na zariadeniach, pretože môže:

  • Spôsobiť iskrenie elektrostatických výbojov, ktoré by sa mohli vznietiť vo výbušnom prostredí: plastový priemysel, bane, naftový a plynárenský priemysel, chemický priemysel...;
  • Poškodiť materiály citlivé na elektrické výboje: rôzne sektory elektronického priemyslu...;
  • Spôsobiť vznik čiastočiek, ktoré by sa mohli usadiť na nátere: automobilový priemysel, elektrospotrebiče...

 

 

Tabuľka veľkostí

Correspondance des pointures

 

Protection des pieds Delta Plus