Späť

Nový modul: kontrola a revízia prístrojov na ochranu dýchacích ciest

Nový tréningový modul v tréningu DPG !

KONTROLA A REVÍZIA PRÍSTROJOV NA OCHRANU DÝCHACÍCH CIEST

Doba trvania: 3,5 hodiny

Účastníci: kontrolné strediská popredajného servisu distribútorov

Ciele:

  • Oboznámiť sa s komponentmi a prevádzkou prístrojov na ochranu dýchacích ciest
  • Naučiť sa vykonať kontrolu (identifikácia, čistenie, sušenie, test nepriepustnosti)
  • Naučiť sa vykonať vizuálnu kontrolu a zhodnotiť platnosť alebo nebezpečnosť
  • Vedieť vymeniť komponenty

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky, španielčina alebo rusky

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.