Školiace stredisko venované zdraviu a bezpečnosti pri práci.

Špeciálne OOPP kurzy určené ako aj pre distribútorov, tak aj užívateľov.

Informácie a školenia za účelom lepšieho porozumenia potreby osobnej ochrany.

  • Pracovať v dimenziách oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.
  • Argumentácia portfólia osobnej ochrany.
  • Rozumieť technickým prvkom osobnej ochrany.
  • Študovať pracovné situácie a odporučiť riešenie osobnej ochrany.
  • Identifikovať a prehodnotiť riziká, upraviť výkonnosť ochrany.
  • Byť v súlade s požiadavkami na skladovanie, údržbu a kontrolu výrobkov.
  • Čítať a porozumieť certifikátom výrobkov.
  • Poznať legislatívne, regulačné a normatívne prostredie.
DPG Training

 

Preto sme sa rozhodli:

  • Pre distribútorov organizovať a prehĺbiť ich znalosti o OOPP za cieľom rozvíjať predaj s väčším dôrazom na prácu ako obchodné ponuky.
  • Pre užívateľov OOPP nájsť najvhodnejšie odpovede na riziká spojené s pracovným prostredím, zvoliť najvhodnejšie výrobky a sledovať potrebný prieskum OOPP kategórie III.