Antistatické rukavice

V súlade s normou EN16350 o elektrostatických vlastnostiach ochranných rukavíc musí byť elektrická odolnosť rukavíc nižšia ako 10⁸ Ω. Tieto rukavice Vás pomáhajú chrániť pred rizikom explózie, a to rozptylom (čo možno najväčším) elektrostatických nábojov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Rukavice sa musia používať v kombinácii s ESD obuvou a antistatickým odevom. Užívateľ musí byť k uzemnený. Výkonnosť našich rukavíc poskytuje vysokú účinnosť.

 

Antistatické rukavice