Segmentácia: Sektory - Riziká - Výkonnostné úrovne sortimentu

Segmentácia pre jednoduchšie predstavenie výrobkov a sérií

Segmentation

Naša segmentácia výrobkov založená na mnohých kľúčových kritériách (sektor, riziká, výkonnostné úrovne sortimentu) je základom, na ktorom je založená naša stratégia sortimentu a ktorý slúži pri určovaní a vytváraní nových výrobkov, ktoré zodpovedajú rizikám a obmedzenia pracoviska.

 

Segmentácia za účelom splnenia potrieb užívateľov

Segmentation par besoins

Naša segmentácia výrobkov založená na mnohých kľúčových kritériách (sektor, riziká, výkonnostné úrovne sortimentu) zjednodušuje poradenskú činnosť distribútora voči jeho koncovým zákazníkom (užívateľom):
• Rýchlejšie a náležite splniť potreby koncových zákazníkov (užívateľov).
• Rovnakým spôsobom zákazníkom predstaviť 5 sortimentov výrobkov.

 

Kľúčové kritéria segmentácie

• SEKTORY

Agricuture / jardin
POĽNOHOSPODÁRSTVO/ZÁHRADNÍCTVO
Poľnohospodári - drevorubači - záhradkári ...
btp:construction
STAVEBNÍCTVO
Veľké stavby - konštrukcie
second oeuvre / artisan
SEKUNDÁRNE PRÁCE/ REMESELNÍCTVO
Elektrikári - inštalatéri - kúrenári - maliari ...
industrie lourde
ŤAŽKÝ PREMYSEL
Kovopriemysel - petrochemický priemysel ...
industrie légère
ĽAHKÝ PRIEMYSEL
Automobilový priemysel - Letecký priemysel - Priemyselná subdodávateľská činnosť ...
services / logistique
SLUŽBY/LOGISTIKA
Logistika - Preprava - Letiská - Distribúcia ...
blanc / hygiène
HYGIENICKÉ PROSTREDIE
Potravinársky priemysel - Farmaceutický priemysel - Nemocnice - Reštaurácie - Družstevná výroba ...
pétrole / gaz
PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL
Petrochemický priemysel - Rafinérie - Ropné plošiny - Prieskum - Potrubie
industrie minière
ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL
Ťažobný priemysel (prieskumy, ťažba...) - Kameňolomy
secteur éolien
VETERNÁ ENERGIA
 

 

• RIZIKÁ

les risques

 

• VÝKONNOSTNÉ ÚROVNE SORTIMENTU
PREMIUM
High-tech výrobky na špecializované účely
EVOLUTION
Kvalitné výrobky na viacúčelové použitie
ESSENTIAL
Štandardné výrobky na viacúčelové použitie