Právne upozornenia

Informácie o spoločnosti

Táto lokalita je vlastníctvom spoločnosti Delta Plus Services.

Zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 6 560 000 EUR
Sídlo spoločnosti: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Registrovaná v Obchodnom registri a registri spoločností v Avignone pod číslom 4799 B
IČO: 529 319 980 000 23
DIČO DPH: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Vedúci vydania: J. Benoit

Vydavateľ: Delta Plus services

Poskytovateľ technických služieb (hostiteľ):
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33

© DELTA PLUS 2015

Duševné vlastníctvo

Webová lokalita www.deltaplus.eu, ako aj celý jej obsah, či už ide o texty, fotografie, logá, grafy, videá, rozloženie alebo akýkoľvek iný prvok, sú vlastníctvom spoločnosti DELTA PLUS alebo tretích strán, ktoré spoločnosti DELTA PLUS udelili právo na používanie alebo distribúciu.

Tento obsah predstavuje dielo v zmysle zákona o duševnom vlastníctve a z tohto dôvodu je chránené podľa zákona o autorských právach a všetkých ostatných zákonov týkajúcich sa duševného alebo priemyselného dedičstva, ktoré sú uznané podľa platnej legislatívy. Táto lokalita a celý jej obsah sa smie prevádzkovať iba s vopred získaným povolením.

Je výslovne zakázané akokoľvek upravovať, prezentovať a reprodukovať celú lokalitu alebo jej časť na iné ako súkromné účely. Tento zákaz platí bez ohľadu na médium a spôsob reprodukcie, prezentácie alebo úpravy a bez ohľadu na dobu trvania.

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné a dôverné údaje, ktoré uvádzate na tejto lokalite, sa ďalej spracovávajú. Tieto údaje nebudú poskytnuté ani prenajaté tretím stranám.

V súlade s platnou legislatívou máte kedykoľvek právo na prístup, úpravu, opravu a odstránenie informácií, ktoré sa vás týkajú, na základe žiadosti zaslanej na nasledujúcu adresu: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex alebo e-mailom na adresu information@deltaplus.fr, pričom uveďte svoje priezvisko, meno a elektronickú adresu.

Používame šifrovací proces SSL, ktorý zaručuje ochranu údajov (https).

Osobné údaje zozbierané na tejto lokalite sa použijú na spracovávanie objednávok a správu obchodných vzťahov (dodávky, faktúry, popredajný servis).

Vaše údaje môžeme používať na reklamné účely buď po získaní vášho výslovného súhlasu, alebo na účely povolené zákonom. Vaše údaje môžeme používať aj v prípade, že musíme splniť zákonné alebo legislatívne povinnosti.

Adresátmi vašich osobných údajov získaných z tejto lokality sme v prvom rade my, ktorí zaručujeme spracovávanie vašich objednávok a správu vzťahov so zákazníkmi. Ďalšími adresátmi vašich osobných údajov môžu byť poprípade naši poskytovatelia platobných služieb alebo služieb zameraných na zabezpečenie platieb, naši poskytovatelia dodávacích služieb a naši obchodní partneri.

V prípade, že to vyžaduje zákon, budeme od vás vyžadovať váš súhlas alebo pred každým prenosom údajov budete mať možnosť daný úkon odmietnuť.

 

Informácie o súboroch „cookie“

Ak chcete prechádzať po lokalite, je potrebné nastaviť prehliadač tak, aby akceptoval „cookie session“ alebo „cookie temporaire“. Cieľom tohto súboru „cookie“ je umožniť nákup a na konci vašej návštevy sa zlikviduje. Nie je to súbor „cookie persistant“, ktorý nepoužívame.

Vitajte na webovej lokalite www.deltaplus.eu, ktorú pripravila spoločnosť SAS Delta Plus Services

Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s používaním súboru „cookie“ na našej lokalite, predovšetkým pôvodu a používania informácií o prehliadaní, ktoré sa spracovávajú po vašej návšteve, sme pripravili túto rubriku podľa odporúčaní v „Príručke dobrých praktík týkajúcej sa používania reklamných súborov „cookie“, ktorú pripravila Francúzska únia pre priamy a digitálny marketing.
Lokalita www.deltaplus.eu používa súbory „cookie“, aby sme vám mohli poskytnúť viac služieb a individualizovaný obsah.


** Čo je to súbor „cookie“?
Počas prehliadania webovej lokality www.deltaplus.eu sa informácie týkajúce prehliadania našej webovej lokality z terminálu (počítač, tablet, smartfón a pod.) môžu uchovávať v súboroch „cookie“ nainštalovaných na vašom termináli. Iba vydavateľ súboru „cookie“ je schopný čítať alebo upravovať informácie, ktoré obsahuje.


** Súbory „cookie“, ktoré môžu byť nainštalované
Keď sa pripojíte na našu webovú lokalitu, môžeme nainštalovať súbory „cookie“ na váš terminál za účelom rozpoznania vášho prehliadača počas doby platnosti príslušného súboru „cookie“ a možnosti:
- vypracovania štatistických analýz, návštevnosti a používania rôznych prvkov, ktoré sa nachádzajú na našej lokalite, ktoré nám umožnia zlepšiť obsah a ergonómiu našich služieb;
- prispôsobiť formu našej webovej lokality podľa preferencií zobrazovania vášho terminálu (používaný jazyk, rozlíšenie zobrazovania, používaný prevádzkový systém a pod.) počas vašich návštev lokality www.deltaplus.eu podľa materiálov a softvérov na vizualizáciu alebo čítanie, ktoré sa nachádzajú na vašom termináli;
- uložiť do pamäte informácie týkajúce sa formulára, ktorý ste vyplnili na našej lokalite (registrácia alebo prístup ku kontu), alebo výrobkov, služieb alebo informácií, ktoré ste si vybrali na našej lokalite (predplatené služby, obsah objednávacie košíka a pod.).; 
- sprístupniť vám vďaka identifikačným údajom vyhradený osobný priestor na našej lokalite, ako je Priestor Pro;
- zaviesť bezpečnostné opatrenia, napríklad v prípade, ak ste vyzvaní, aby ste sa znova prihlásili k obsahu alebo službe po istom čase.

 
** Typy používaných súborov „cookie“
1) Veľmi dôležité súbory „cookie“
Ide o zoznam súborov „cookie“ potrebných na používanie našej webovej lokality, ktoré vám umožňujú pridávať do košíka, sprístupňovať zákaznícky priestor...
Niekoľko príkladov :
 
COOKIE POPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identifikátor relácie, ktorý umožňuje prepojiť informácie relácie s používateľom internetu
PUSHINFOhome-cnil-message Slúži na uchovávanie vami vybraných možností na zobrazovanie kontextových informácií o prítomnosti súboru „cookie“ na našej webovej lokalite
COOKIE_SUPPORT, LANG Slúži na určenie, či váš prehliadač podporuje súbory „cookie“ alebo nie
GUEST_LANGUAGE_ID Slúži na uchovávanie vášho jazyka na prehliadanie lokality
SITE Slúži na uchovávanie URL lokality Delta Plus, ktorú prehliadate
COMPANY_ID, USER_UUID Počas pripojenia slúži na uchovávanie technického identifikátora vo vašej relácii používateľa


Tieto súbory „cookie“ sú nainštalované spoločnosťou Delta Plus.

2) Analytické súbory „cookie“
Umožňujú nám analyzovať činnosť na našej lokalite za účelom zlepšenia výkonnosti a spôsobu prezentácie obsahu. Hodnotia najmä váš spôsob prehliadania (prehliadané stránky, stránky, z ktorých opúšťate našu lokalitu, doba trvania návštevy...).
Tieto súbory „cookie“ inštaluje spoločnosť Google (Google Analytics).


** Váš výber týkajúci sa súborov „cookie“

K dispozícii máte niekoľko možností na správu súborov „cookie“. Všetky parametre, ktoré môžete nastaviť, môžu ovplyvniť vaše prehliadanie internetu a vaše prístupové podmienky k niektorým službám, ktoré vyžadujú používanie súborov „cookie“.
Kedykoľvek sa môžete nasledujúcim spôsobom rozhodnúť požiadať o úpravu parametrov týkajúcich sa súboru „cookie“:

Stačí otvoriť ponuku pomocníka v prehliadači a zistiť, ako je možné upraviť parametre týkajúce sa súborov „cookie“.


** Súhlas so súbormi „cookie“
Inštalácia súboru „cookie“ na terminál je podradené vôli používateľa terminálu, ktorý môže kedykoľvek požiadať o ich úpravu bezplatne cez možností softvéru prehliadača.
Ak ste v softvéri prehliadača súhlasili s uložením súborov „cookie“ do vášho terminálu, súbory „cookie“ integrované na stránkach a v obsahu, ktorý si prezeráte, sa môžu dočasne uložiť do priestoru vyhradeného v termináli. Bude ich môcť čítať iba vydavateľ.


** Odmietnutie súborov „cookie“
Ak zamietnete možnosť inštalácie súborov „cookie“ vo vašom termináli alebo ak odstránite súbory, ktoré už boli nainštalované, už nebudete môcť využívať niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pri prehliadaní v niektorých priestoroch našej lokality: napríklad:
- ak chcete pristupovať k obsahu alebo službám, ktoré vyžadujú vaše identifikačné údaje;
- ak z technických príčin nie sme schopní rozpoznať typ prehliadača používaného na vašom termináli, jeho parametre týkajúce sa jazyka a zobrazovania alebo krajiny, z ktorej sa terminál pripája k internetu.
Musíme vás informovať, že zamietnutím inštalácie súborov „cookie“ alebo odstránením súborov „cookie“ potrebných na správne prehliadanie našej lokality môžete negatívnym spôsobom ovplyvniť naše služby. Ide o vaše osobné rozhodnutie a v dôsledku toho nenesieme zodpovednosť za riziká ani ich dôsledky.
 
Ak zdieľate terminál s inými používateľmi
Ak váš terminál používa niekoľko osôb a ak na tom istom termináli je nainštalovaných niekoľko softvérov na prehľadávanie, nemôžeme istým spôsobom zaručiť, že služby a reklamy určené pre váš terminál budú skutočne zodpovedať vášmu používaniu terminálu a nie používanie terminálu iného používateľa.
V danom prípade ste zodpovední za zdieľanie terminálu s inými používateľmi a konfiguráciu parametrov vášho prehliadača týkajúceho sa súborov „cookie“.