Technická podpora

Pri výbere osobných ochranných pracovných pomôcok je potrebné dodržiavať kritéria vhodnosti pre prípadné riziká. Analýzou a zhodnotením rizík je možné definovať typy pomôcok, ktoré je potrebné vybrať.

Ako pomôcku vám ponúkame technickú dokumentáciu pre jednotlivé skupiny výrobkov. Nie je úplne vyčerpávajúca, ale jej cieľom je pomôcť vám jasne identifikovať potreby a úroveň ochrany potrebnú pre danú činnosť.