Ochrana zraku

Ochranné pomôcky pre ochranu zraku poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo rozstrekovanými časticami, kvapalinami alebo prachom a pred výparmi z chemických látok a žiarením.

Ako sa chrániť?

Pre výber najvhodnejších ochranných okuliarov alebo štítu je potrebné.

  • Ustanoviť druh rizika: rozstrek, žiarenie alebo iné.
  • Určiť druh ochrany: ochranné okuliare, okuliare uzavreté GOGGLES, ochranné štíty.
  • Zaznamenať ich vlastnosti: odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu, tónované sklo.
  • Zvoliť typ šošovky: jednošošovkové alebo dvojšošovkové.
  • Vybrať typ rámu: špeciálny dizajn, klasické.…

 

Protection visuelle

 

Filtre

Špeciálne filtre môžu zachytiť určitú časť svetelného a veľkú časť elektromagnetického spektra (ultrafialové lúče, infračervené lúče atď).

Marquage des oculaires

Značenie okuliarových šošoviek sa skladá z 2 čísel (uprostred oddelené "-"):

ČÍSELNÝ KÓD:
od 2 do 6. Zváracie okuliare nemajú číselný kód.
ČÍSELNÁ STUPNICA:
od 1,1 (najvyššie % prechodu viditeľného svetla, najčírejšie šošovky)
do 16 (najnižšie % prechodu viditeľného svetla, najtmavšie šošovky)
DELTA PLUS SÉRIA:
výrobky označené žltou farbou sú dostupné pod značkou DELTA PLUS.

 

 

VÝZNAM SYMBOLOV – EN166:
1: Optická trieda, ktorá umožňuje permanentné používanie okuliarov.

Povinné požiadavky:
S: Zvýšená pevnosť: oceľová guľôčka o priemere 22 mm pri rýchlosti 5,1 m/s (18,36 km/h).
F: Nízka nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti 45 m/s (162 km/h).
B: Stredná nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti 120 m/s (432 km/h).
A: Vysoká nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti 190 m/s (684 km/h).

Voliteľné požiadavky:
3:
Odolnosť proti kvapalinám (kvapôčky alebo rozstrek).
4: Odolnosť proti veľkým prachovým časticiam (o veľkosti >5 μm).
5: Odolnosť proti plynu a jemným prachovým časticiam (o veľkosti <5 μm).
8: Odolnosť proti skratu elektrickým oblúkom.
9: Odolnosť proti rozstreku roztaveného kovu a prieniku horúcich pevných častíc.
T: (F - B - A) Častice o vysokej rýchlosti pri extrémnych teplotách - 5°C / + 55°C.
N: Odolnosť proti zahmleniu okuliarov.
K: Odolnosť proti poškodeniu povrchu jemnými časticami (proti poškriabaniu).

 

Les risques dus aux rayonnements nocifs pour l'oeil

 

Le spectre électro magnétique

 

 

ZVÁRACIE ZARIADENIE

 

 

OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

 

soudage à l'arc

Uvádzané údaje sú platné za optimálnych pracovných podmienok, kedy vzdialenosť medzi očami užívateľa a hmotou roztaveného kovu je cca 50 cm a priemerné osvetlenie je cca 100 lux.