Naša ponuka

Naše webináre

 
Safety webinars

10 minútové webináre zamerané na veľmi presne stanovené predmety.

 

Naša „e-learningová“ platforma

Safety webinars

Odborná príprava je kľúčom k pokroku a rozvoju pre nás všetkých.

Naše e-learningové kurzy vám umožnia zhodnotiť, vylepšiť a aktualizovať vaše znalosti o našich výrobkoch.

>> Prihláste sa

 

Naša ponuka školení

Niekoľ ko školiacich modulov prispôsobených rôznym skupinám: užívatelia, distribútori, technický servis zameraný na revíziu a opravu. 

Nižšie si môžete pozrieť našu ponuku školení v závislosti od vášho profilu.

Ochrana osôb pri práci

Doba trvania: 6 alebo 12 hodín
Účastníci: predovšetkým predajné tímy, ale aj akákoľvek iná osoba, ktorá si má vybrať alebo odporúčať pracovníkom oopp.
Ciele: 

 • Získať dobré znalosti v rámci európskych noriem z oblasti ochrany osôb pri práci.
 • Získať technické znalosti potrebné pre každú skupinu výrobkov.
 • Byť schopný ponúkať riešenia vhodné pre dané riziká.

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Zameranie na práce vo výškach

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci: všetky cieľové skupiny obchodníci, používatelia, ktorí vykonávajú práce vo výškach.
Ciele:

 • Oboznámiť sa s jednotlivými komponentmi systému na zachytenie pádu
 • Oboznámiť sa so základnými princípmi práce vo výškach
 • Byť schopný ponúkať riešenia vhodné pre dané riziká a presuny

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Kontrola OOPP

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci: všetky cieľové skupiny obchodníci, používatelia, ktorí vykonávajú práce vo výškach, bezpečnostní technici podnikov.
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s jednotlivými komponentmi systému na zachytenie pádu
 • Oboznámiť sa so základnými princípmi práce vo výškach
 • Byť schopný vykonávať vizuálnu kontrolu textilných oopp a zhodnotiť ich platnosť alebo nebezpečnosť

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Práce na lanách

Doba trvania: 30 hodín
Účastníci: používatelia riešení OOPP určených na prácu vo výškach
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s jednotlivými komponentmi systému na zachytenie pádu
 • Oboznámiť sa so základnými princípmi práce vo výškach
 • Byť schopný vykonávať práce na lanách

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky 

Záchranný systém

Doba trvania: 6 až 18 hodín
Účastníci: používatelia riešení oopp určených na prácu vo výškach
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s jednotlivými komponentmi systému na zachytenie pádu
 • Oboznámiť sa so základnými princípmi práce vo výškach
 • Byť schopný vykonávať záchranné operácie, evakuáciu

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky

Ochrana osôb pri práci

Doba trvania: 6 alebo 12 hodín
Účastníci: predovšetkým predajné tímy, ale aj akákoľvek iná osoba, ktorá si má vybrať alebo odporúčať pracovníkom oopp.
Ciele: 

 • Získať dobré znalosti v rámci európskych noriem z oblasti ochrany osôb pri práci.
 • Získať technické znalosti potrebné pre každú skupinu výrobkov.
 • Byť schopný ponúkať riešenia vhodné pre dané riziká.

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Predajné techniky aplikované na OOPP

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci: obchodníci
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s kľúčovými etapami, ktoré zvyšujú šance na predaj a uzatvorenie zmlúv
 • Pochopiť očakávania a potreby rôznych zákazníkov
 • Rozvíjať svoje schopnosti a prehĺbiť si vedomosti o kľúčových etapách rozhovoru: zisťovanie potrieb a motivácie zákazníkov!

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Techniky predaja výrobkov zaručujúcich ochranu proti pádu

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci : predajcovia
Ciele: 

 • Oboznámiť sa pravidlami a princípmi práce vo výškach 
 • Získať zručnosti pri predaji pomôcok pre prácu vo výškach 
 • Byť schopný ponúknuť riešenie vhodné pre dané riziká

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Odporúčanie OOPP: Oboznámiť sa s prostredím používateľov

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci : predajcovia
Ciele: 

 • Štrukturovať prístup používateľa (riziká a zodpovednosti)
 • Zaviesť metodológiu analýzu pracovných miest a odporúčanie OOPP
 • Umožniť praktické cvičenia v prevádzke

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Európske normy: čo je nové?

Doba trvania: 4 hodín
Účastníci : predajcovia
Ciele: 

 • Za účelom informovania o zmenách noriem
 • Za účelom informovania o dôvodoch týchto zmien a o rozdieloch v porovnaní s bývalými normami
 • Za účelom predstavenia výrobkov, ktorých sa týkajú dané zmeny noriem

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Mechanická revízia

Doba trvania: 12 až 18 hodín
Účastníci: kontrolné strediská popredajného servisu distribútorov
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s komponentmi a prevádzkou ara
 • Byť schopný vykonať demontáž, kontrolu a opätovnú montáž
 • Byť schopný vykonávať mechanickú kontrolu a zhodnotiť ich platnosť alebo nebezpečnosť
 • Vedieť vymeniť komponenty

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Kontrola OOPP

Doba trvania: 6 hodín
Účastníci: všetky cieľové skupiny obchodníci, používatelia, ktorí vykonávajú práce vo výškach, bezpečnostní technici podnikov.
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s jednotlivými komponentmi systému na zachytenie pádu
 • Oboznámiť sa so základnými princípmi práce vo výškach
 • Byť schopný vykonávať vizuálnu kontrolu textilných oopp a zhodnotiť ich platnosť alebo nebezpečnosť

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky alebo rusky

Kontrola a revízia prístrojov na ochranu dýchacích ciest

Doba trvania: 3,5 hodiny
Účastníci: kontrolné strediská popredajného servisu distribútorov
Ciele: 

 • Oboznámiť sa s komponentmi a prevádzkou prístrojov na ochranu dýchacích ciest
 • Naučiť sa vykonať kontrolu (identifikácia, čistenie, sušenie, test nepriepustnosti)
 • Naučiť sa vykonať vizuálnu kontrolu a zhodnotiť platnosť alebo nebezpečnosť
 • Vedieť vymeniť komponenty

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky, španielčina alebo rusky

Kontrola OOPP

Opakovací modul so schvaľovacou etapou za účelom predĺženia certifikátu

Doba trvania: 1 až 2 hodiny
Účastníci: používatelia OOPP, distribútori alebo popredajné servisné centrá
Cieľ: 

 • Obnova vedomostí a získanie predĺženia overovacieho certifikátu

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky (Iné jazyky sú k dispozícii v angličtine s dokumentom „príručka školenia“ v miestnom jazyku)

Celá doba životnosti OOPP

Kompaktný balík 8 modulov OOPP na ochranu od hlavy až po päty. Animované e-školenie, školské prostredie a 3 úrovne kvízu pre každý modul

Celková doba trvania: 35 hodín
Účastníci: používatelia a distribútori OOPP (predajcovia)
Ciele: 

 • Poznať riziká
 • Oboznámiť sa s návrhmi riešení OOPP a ich technickými aspektmi
 • Oboznámiť sa s informáciami dostupnými na trhu podľa ochranných skupín
 • Oboznámiť sa s normatívnou stránkou každej skupiny OOPP

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky

NARIADENIE O OOPP (EÚ) 2016/425

Modul vzdelávania s fázou overenia.

Celková doba trvania: 40 minút
Účastníci: všetci, ktorí pracujú s OOPP
Ciele: vedieť všetko o nových európskych právnych predpisoch

Jazyk školenia: anglicky, francúzsky, španielčina