Unitățile noastre de formare Alpic și DPG Training sunt la dispoziția dvs. Pentru a vă conduce pe parcursul programului dvs. De formare, conformându-ne cel mai bine cerințelor dvs. Un centru de formare dedicat în special sănătății și securității în muncă

Oferta noastră de programe de formare profesională privind echipamentele de protecție individuală, disponibile sub formă de cursuri cu frecvență și/sau online sunt destinate atât pentru distribuitori cât și pentru utilizatori.

Oferta noastră cuprinde cursurile de formare conform structurării de mai jos :
 

 • PROGRAM DE FORMARE CU FRECVENȚĂ (în sală, cu instructor): tematica cuprinde echipamentele individuale de protecție, tehnici de vânzare a echipamentelor individuale de protecție, evaluarea riscului, propuneri de soluții, etc.
   
 • PROGRAM DE FORMARE LA FAȚA LOCULUI (cursuri practice): lucrări efectuate la înălțime, lucrări efectuate pe structuri eoliene, salvare și evacuare, etc.
   
 • E-LEARNING (formare individuală privind echipamentele de protecție): verificarea prin vizualizare a echipamentelor individuale de protecție pentru prevenirea căderii, program integral echipamente individuale de protecție, module dedicate cadrului normativ al echipamentelor individuale de protecție.
DPG Training
 

Informații și instruiri profesionale pentru a înțelege mai bine provocările din protecția individuală.

 • Acțiuni în cadrul sănătății și securității la locul de muncă.
 • Promovarea unei oferte de protecție individuală.
 • IÎnțelegerea aspectelor tehnice ale protecției individuale.
 • Studiul unui post de lucru și preconizarea unei soluții de protecție individuală.
 • Identificarea și evaluarea riscurilor, adaptarea performanței protecției.
 • Respectarea obligațiilor privind înregistrarea, depozitarea, întreținerea și verificarea produselor.
 • Citirea și înțelegerea certificatelor produselor.
 • Cunoasterea mediului legislativ, a reglementărilor și a normativelor..

Prin urmare, ne adresăm către:

 • Echipele de vânzări pentru organizarea și aprofundarea cunoștințelor lor de EPI, pentru dezvoltarea vânzărilor și pentru a da mai mult sens muncii lor, ca propria afacere..
 • Companiile care utilizează EPI pentru identificarea răspunsurilor celor mai adecvate la riscurile din mediul lor de lucru, pentru alegerea celor mai eficiente produse și urmărind până la revizuirea necesară EPI de categoria III.
 • Angajatorii și conducătorii din domeniul Asigurării Calității – Securității – Protecției Mediului, a căror echipe efectuează munci la înălțime, și care trebuie să dețină, conform Codului Muncii, cunoștințe privind riscurile aferente activității lor.