Wsparcie techniczne

Dobór środków ochrony indywidualnej powinien być dostosowany do ryzyka, jakie możemy napotkać. Analiza i ocena ryzyka pomoże określić rodzaj wyposażenia, które powinno zostać wybrane.

Aby pomóc Państwu w wyborze, poniżej przedstawiamy pomoc techniczną z podziałem na rodziny produktów. Nie jest ona całkowicie wyczerpująca, ale ma na celu pomóc w jasnym określeniu potrzeb i poziomu ochrony niezbędnego dla wykonywanej działalności.