Szkolenie jest niezbędne

Szczegolnie, jeśli chodzi o środki chroniące przez upadkiem z wysokości kategorii III, przeciwko śmiertelnym i nieodwracalny zagrożeniom.

Pozwala na:

  • Uświadomienie ryzyka występującego przy pracy na wysokości
  • Dokonanie analizy sytuacji wiążących się z zagrożeniami
  • Zabezpieczenie stanowisk pracy
  • Dobranie odpowiedniego sprzętu
  • Zwiększenie wydajności pracy
  • Zapewnienie kompetencji technicznych w zakresie przeglądu, konserwacji oraz naprawy produktow
Certificat

EN365

UŻYTKOWNICY: « Ważne jest, aby użytkownicy byli przeszkoleni, uznani za kompetentnych oraz aby przekazano im pisemne instrukcje umożliwiające prawidłowy dobor, użytkowanie, konserwację i przeprowadzanie badań okresowych środkow ochrony indywidualnej i innego sprzętu.»

OSOBY KONTROLUJĄCE:  « Istnieje możliwość, że osoba kompetentna będzie wymagała szkolenia przeprowadzonego przez producenta (…). Znajomość istotnych zasad dotyczących bezpieczeństwa jest konieczna w celu demontażu, ponownego montażu lub oceny stosowania środkow ochrony indywidualnej lub innych urządzeń. »