Obowiązkowy coroczny przegląd sprzętu

EN365

Instrukcje w zakresie przeglądów okresowych powinny zawierać m.in. : 

  • zalecenie dotyczące częstotliwości przeglądów okresowych, z uwzględnieniem takich czynników jak regulacje prawne, rodzaj wyposażenia, częstotliwość użytkowania oraz warunki środowiskowe. Zalecenie to musi zawierać klauzulę precyzującą, że przegląd powinien być wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy.
  • ostrzeżenie podkreślające, że przeglądy okresowe powinny być prowadzone wyłącznie przez osobę kompetentną w tym zakresie, zgodnie z procedurami producenta dotyczącymi przeglądów okresowych.

 

 

 

 

OKRESOWY PRZEGLĄD WIZUALNY DLA:
Szelek bezpieczeństwa, pasów, taśm, lin, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, których się nie demontuje (np. AN102), łączników, elementów zestawów (oprócz ELARA270), tymczasowych urządzeń kotwiczących (trójnóg, LV201 itp.)
OKRESOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY DLA:
Urządzeń samohamownych, sprzętu
Révision mécanique

 

Sieć centrów serwisowych

Vérification visuelle
Okresowy przegląd wizualny
Vérification mécanique
Okresowy przegląd techniczny

 

 

Planowanie przeglądów

1. Chip elektroniczny
Chip elektroniczny czytelny przez technologię NFC znajduje się pod etykietą ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości. Większość smartfonów wyposażonych jest w NFC ( Near Field Communication).

2. Aplikacja mobilna
Bezpłatny dostęp do aplikacji delta plus « id card » aby zarządzać produktem.

 

3. www.deltaplus.eu
Użytkownik może zarządzać portfelem swoich ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości planując przeglądy, zakupy lub wymianę sprzętu..

 

 

 

Jak zaplanować coroczny przegląd sprzętu?

Schedule of annual inspection