Regulacje

Informacje nt. gospodarowania odpadami

Jeżeli produkt został skażony, należy postępować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Zutylizować produkt i jego opakowanie zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

 

Deklaracja REACH i ŚOI