Ochrona słuchu

Ubytek słuchu spowodowany narażeniem na hałas jest najczęstszą chorobą zawodową w Europie i Ameryce Północnej i stanowi prawie jedną trzecią wszystkich chorób zawodowych. Zaburzenia te mogą mieć trwałe skutki powodujące stres, zmęczenie lub izolację, które znacznie zwiększają ryzyko wypadków przy pracy wywołanych przez inne czynniki. Ubytek słuchu jest nieodwracalny i często wykrywany późno, dlatego też ŚOI chroniące przed tym ryzykiem zaliczane są do kategorii III.

 

Ucho i dźwięki

Hałas, jako zjawisko wibracyjne, charakteryzuje się:

 • Natężeniem (w decybelach [dB]), które odpowiada amplitudzie drgań emitowanych przez źródło dźwięku. 0 dB odpowiada minimalnemu poziomowi dźwięku słyszalnego przez ludzkie ucho. Próg bólu wynosi 120 dB, a ucho może ulec uszkodzeniu od 85 dB.
 • Częstotliwością (w hercach [Hz]), która określa postrzeganą wysokość dźwięku. Im wyższa częstotliwość, tym wyższy dźwięk, im niższa częstotliwość tym niższy dźwięk. Ucho ludzkie jest w stanie odbierać dźwięki o częstotliwości od 20 Hz (bardzo niska) do 20 000 Hz (bardzo wysoka).
 • Czasem trwania i zmiennością, które pozwalają rozróżnić bardzo krótkie dźwięki o czasie trwania rzędu sekundy, takie jak odgłosy impulsywne (wystrzał, uderzenie) od dźwięków o dłuższym czasie trwania (godziny, dzień), przy których ważne jest uwzględnienie otrzymanej dawki hałasu.
ucho i dźwięki

Ucho można podzielić na trzy odrębne części:

 • Ucho zewnętrzne, składające się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego.
 • Ucho środkowe, znajdujące się pomiędzy błoną bębenkową a uchem wewnętrznym. Jest ono wypełnione powietrzem i za pomocą kosteczek słuchowych pozwala przekształcić drgania powietrza w drgania stałe, które mogą być analizowane przez ucho wewnętrzne.
 • Ucho wewnętrzne, serce narządu słuchu, składające się z wypełnionej płynem jamy zawierającej ślimak, w którym znajduje się narząd Cortiego. W jego obrębie wibracje płynu przenoszone na kosteczki słuchowe są wychwytywane przez komórki rzęsate, które wybierają je według częstotliwości. Informacje są następnie przekazywane przez nerw słuchowy do kory mózgowej, która je interpretuje.
ucho i dźwięki

 

 

DB(A)

Ucho ludzkie ma szczególną czułość na każdy zakres częstotliwości. Przy umiarkowanym poziomie głośności jest więc mniej wrażliwe na niskie dźwięki. Aby odzwierciedlić tę szczególną czułość, pomiary hałasu i normy wykorzystują ważenie mierzonych poziomów dźwięku zwane ważeniem A. Tak ważone decybele są oznaczane jako dB(A).

 

W jaki sposob dobrze się zabezpieczyć?

Dobrać odpowiednie ochronniki słuchu.

 • Zidentyfikować rodzaj hałasu: stały, zmienny, przerywany, impulsowy.
 • Wyznaczyć poziom hałasu na stanowisku pracy: intensywność (dB) i częstotliwość (Hz).
 • Określić czas ekspozycji.
 • Obliczyć niezbędną wartość tłumienia, aby uzyskać dopuszczalny poziom hałasu (patrz dyrektywa 2003/10/WE).

 

directive 2003/10/CE

 

Skuteczność ochronników słuchu (poziom tłumienia) musi być dostosowana do wyników oceny zagrożenia na stanowisku pracy. Ochronniki muszą zmniejszać poziom hałasu do poziomu, w którym nie jest on szkodliwy dla zdrowia, unikając jednocześnie nadmiernej ochrony, która spowodowałaby odcięcie operatora od środowiska pracy (alarmy, komunikacja, itp.).

Nauszniki przeciwhałasowe

Casques antibruit

 

 

Wkładki przeciwhałasowe

Bouchons d'oreille

 

 

Dopuszczalna ustawowo dzienna dawka w zalezności od poziomu hałasu

dopuszczalna ustawowo dzienna dawka w zalezności od poziomu hałasu

 

 

Wartości tłumienia w zależności od poziomu hałasu

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Jak korzystać z wartości tłumienia?

3 wskaźniki dostępne są dla użytkownika, od najprostszego do najbardziej precyzyjnego:

 • SNR (Single Number Rating): Jednostkowa, średnia wartość tłumienia.
 • HML : Wartość tłumienia wyrażana w zależności od średniego poziomu częstotliwości:
  • H : Tłumienie wysokich częstotliwości (wysokie tony)
  • M : Tłumienie średnich częstotliwości
  • L : Tłumienie niskich częstotliwości (niskie tony)
 • APV (Assumed Protection Value) : Wartości tłumienia wyrażone poprzez 8 dokładnych poziomow częstotliwości (patrz karta techniczna ochronnikow słuchu).  

 

 

Wskaźnik noszenia

Taux de port

Sposób noszenia

Jeśli dany środek ochrony słuchu może być noszony na kilka sposobów (na przykład na głowie i pod brodą), należy go przetestować dla każdego sposobu noszenia

sposób noszenia

 

 

 

Podwójna ochrona

W przypadku, gdy pojedynczy ochronnik słuchu nie wystarcza, można je łączyć. Tłumienie wynikające z jednoczesnego noszenia wkładek dousznych o wartości SNR B i nauszników przeciwhałasowych o wartości SNR ST oblicza się według następującego wzoru: 33×log ((0,4 ×B)+(0,1 ×ST))

 

 

Poziom hałasu

Niveau sonore

 

 

Protection auditive Delta Plus