Ochrona nóg

Poszczegolne części obuwia

Poszczegolne części obuwia

 

Materiały

Delta Tex Water Proof


 

 

MATRYX to wysokowydajny kompleks techniczny opracowany na bazie trwałych nici poliamidowych i kevlarowych. Ta unikatowa i opatentowana francuska technologia pozwala na zastosowanie w określonych obszarach wydajnych rozwiązań w zakresie ergonomii i lekkości.

 

 

Serie

Protection des pieds gamme Delta Plus
Protection des pieds gamme Delta Plus

 

Obuwie ESD

Co o tym mówi prawodawstwo?

Przestrzenie zagrożone wybuchem, czyli ATEX, oraz ochrona pracowników przed ryzykiem wybuchu objęte są dyrektywą 1999/92/WE.
W tego typu miejscach zalecane jest stosowanie odpowiedniego obuwia rozpraszającego ładunki elektrostatyczne z kwalifikacją ESD jako jednego z elementów ogólnego systemu zapobiegania eksplozjom.
Wymagania dotyczące projektu oraz wykonania urządzeń kontrolujących wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogące uszkodzić podzespoły elektroniczne są określone w normie EN61340-5-1
Wyposażenie typu ESD powinno zapewniać oporność między 105 Ω i 3.5 107 Ω.
Obuwie musi spełniać minimalne wymagania określone w normie EN61340-4-3 oraz zapewniać oporność poniżej 108 Ω (oraz powyżej 105 Ω), by zostało uznane za rozpraszające i zaliczone do wyposażenia ESD.
Modele SAULT ESD oraz VIAGI ESD są wyjątkowo skuteczne w tym zakresie, ponieważ posiadają nie tylko maksymalną oporność zawartą pomiędzy 105 i 3.5 107 Ω), ale też testy zostały przeprowadzone w bardzo wymagających warunkach: dla klasy klimatycznej 1 (bardzo suche środowisko: wilgotność powietrza wynosząca 15%).
Za sprawą niskiego poziomu oporności, modele SAULT ESD oraz VIAGI ESD stanowią wyjątkowo skuteczny element ogólnego systemu uziemienia (rękawice, odzież, wykładziny, siedzenia itp.)
Tym samym, wysoka skuteczność naszego obuwia pozwala systemowi osiągnąć poziom oporności zgodnej z ESD.

 

 

Ryzyko związane z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD*)

ESD
* Electrostatic Discharge
Obecność elektryczności statycznej musi być kontrolowana w wymienionych poniżej warunkach eksploatacji ze względu na:
  • możliwość wywołania iskier w wyniku wyładowań elektrostatycznych, które mogą wywołać pożar w atmosferze wybuchowej: przemysł tworzyw sztucznych, kopalnie, przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny itp.
  • ryzyko uszkodzenia urządzeń wrażliwych na wyładowania elektryczne: różne gałęzie przemysłu elektronicznego itp.
  • generowanie cząsteczek, które mogą osadzać się na farbie: przemysł samochodowy, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

Tabela porownawcza rozmiarow

Correspondance des pointures

 

Protection des pieds Delta Plus