Ochrona dróg oddechowych

Pomoc w wyborze maski i filtra chroniącego drogi oddechowe

 

 

Marquage

 

Filtres pour poussières et aérosols
Classification des filtres

 

 

Maski jednorazowe

Test opcjonalny na zatykanie wg normy EN149:2001 z użyciem pyłu dolomitowego.
*Wyznaczony Wskaźnik Ochrony, może być różny w zależności od lokalnych regulacji.
**Powyższa lista ma charakter orientacyjny, nie jest wiążąca w sensie prawnym i nie może stanowić podstawy do pociągnięcia DELTA PLUS do odpowiedzialności.

 

 

Maski wielokrotnego użytku

Protection respiratoire réutilisable

Wskazówka: Wymienić filtr po każdym użyciu a szczególnie wtedy gdy powietrze jest zanieczyszczone, wilgotne oraz masa powietrza do przefiltrowania (lub rytm oddychania) jest zwiększona.

 

 

Przewodnik

Przewodnik stosowania filtrow do aparatow ochrony drog oddechowych w zależności od substancji zanieczyszczającej

Każda substancja toksyczna ma limit stężenia w miejscu pracy, powyżej którego konieczna jest ochrona dróg oddechowych. Te wartości mogą być wyrażanew ppm (ilość cząsteczek na milion) lub w mg/m3.

Download the guide

 

Przewodnik środkach ochrony dróg oddechowych

Guide protection respiratoire

Maski wielokrotnego użytku

Guide appareils respiratoires réutilisables

 

Pomoc w wyborze maski i filtra chroniącego drogi oddechowe