Nasza oferta szkoleniowa

Kilka modułow szkoleniowych dostosowanych do rożnych odbiorcow: użytkownikow, dystrybutorow, technikow ds. kontroli oraz naprawy. 

Poniżej prezentujemy oferty naszych szkoleń dostosowane do Twojego profilu.

Ochrona pracowników w miejscu pracy

Czas trwania: 6 lub 12 godzin
Uczestnicy: głównie personel sprzedażowy, ale również wszystkie osoby, które wybierają lub polecają współpracowników w zakresie środków ochrony indywidualnej.
Cele: 

 • Zapoznanie z europejskimi ramami prawnymi w zakresie ochrony pracowników w miejscu pracy.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy technicznej na temat każdej grupy produktów
 • Nabycie umiejętności zalecania rozwiązań odpowiednich do rodzaju ryzyka.

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Zwiększenie świadomości w zakresie pracy na wysokościach

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy: wszyscy odbiorcy handlowcy, osoby wykonujące prace na wysokościach.
Cele:

 • Zapoznanie się z różnymi elementami systemu zapobiegającego upadkom
 • Poznanie podstawowych zasad pracy na wysokościach
 • Nabycie umiejętności zalecania rozwiązań odpowiednich do rodzaju ryzyka i przemieszczania

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Kontrola środków ochrony indywidualnej

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy: wszyscy odbiorcy handlowcy, osoby wykonujące prace na wysokościach, specjalisci ds. Bhp w przedsiębiorstwach
Cele: 

 • Zapoznanie się z różnymi elementami systemu zapobiegającego upadkom
 • Poznanie podstawowych zasad pracy na wysokościach
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania wizualnej weryfikacji tekstylnych środków ochrony indywidualnej i oceny ich sprawności lub ewentualnych zagrożeń

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Prace z wykorzystaniem liny

Czas trwania: 30 godzin
Uczestnicy: użytkownicy rozwiązań śoi przy pracy na wysokościach
Cele: 

 • Zapoznanie się z różnymi elementami systemu zapobiegającego upadkom
 • Poznanie podstawowych zasad pracy na wysokościach
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania prac z użyciem lin

Dostępne języki: angielski, francuski 

Systemy ratunkowe

Czas trwania: 6 do 18 godzin
Uczestnicy: użytkownicy rozwiązań śoi przy pracy na wysokościach
Cele: 

 • Zapoznanie się z różnymi elementami systemu zapobiegającego upadkom
 • Poznanie podstawowych zasad pracy na wysokościach
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania akcji ratunkowych, ewakuacji

Dostępne języki: angielski, francuski

Ochrona pracowników w miejscu pracy

Czas trwania: 6 lub 12 godzin
Uczestnicy: głównie personel sprzedażowy, ale również wszystkie osoby, które wybierają lub polecają współpracowników w zakresie środków ochrony indywidualnej.
Cele: 

 • Zapoznanie z europejskimi ramami prawnymi w zakresie ochrony pracowników w miejscu pracy.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy technicznej na temat każdej grupy produktów
 • Nabycie umiejętności zalecania rozwiązań odpowiednich do rodzaju ryzyka.

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Techniki sprzedaży środków ochrony indywidualnej

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy: terenowy personel sprzedaży
Cele: 

 • Zapoznanie z kluczowymi etapami, które zwiększają szanse sprzedaży i podpisania umowy
 • Zrozumienie oczekiwań i potrzeb różnych typów klientów
 • Odkrycie własnych możliwości poprzez dogłębną analizę jednego z kluczowych etapó rozmowy: odkrywanie potrzeb i motywacji naszych klientów!

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Technik sprzedaży środków ochrony przed upadkiem

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy:personel sprzedaży
Cele: 

 • Poznanie zasad związanych z pracą na wysokości 
 • Zwiększenie umiejętności sprzedażowych w zakresie środków ochrony przed upadkiem z wysokości 
 • Nabycie umiejętności zalecania rozwiązań odpowiednich do rodzaju ryzyka!

Dostępne języki: Angielski, francuski lub rosyjski

Zalecenia w zakresie środków ochrony indywidualnej: Poznanie środowiska użytkowników

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy: personel sprzedaży
Cele: 

 • Ustalić procedury kontaktu z klientem (zagrożenia i odpowiedzialność)
 • Zastosowanie metodologii badań w zakresie stanowisk oraz zaleceń związanych ze środkami ochrony indywidualnej
 • Umożliwienie odbycia praktyk na miejscu

Dostępne języki: Angielski, francuski lub rosyjski

Normy europejskie : co nowego?

Czas trwania: 4 godzin
Uczestnicy: personel sprzedaży
Cele: 

 • Aby wiedzieć, co zmieni się w kwestii norm
 • Aby poznać przyczyny tych zmian i dowiedzieć się, czym różnią się od starych norm
 • Aby omówić kwestie produktów dotkniętych tymi zmianami

Dostępne języki: Angielski, francuski lub rosyjski

Okresowy przegląd techniczny

Czas trwania: 12 do 18 godzin
Uczestnicy: centra przeglądów w biurach obsługi klienta producentów
Cele: 

 • Zapoznanie z elementami i działaniem automatycznych urządzeń samohamownych
 • Nabycie umiejętności demontażu, skontrolowania i ponownego montażu
 • Nabycie umiejętności przeprowadzanie kontroli mechanicznej i oceny sprawności lub ewentualnych zagrożeń
 • Nabycie umiejętności wymiany elementów

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Kontrola środków ochrony indywidualnej

Czas trwania: 6 godzin
Uczestnicy: wszyscy odbiorcy handlowcy, osoby wykonujące prace na wysokościach, specjalisci ds. Bhp w przedsiębiorstwach
Cele: 

 • Zapoznanie się z różnymi elementami systemu zapobiegającego upadkom
 • Poznanie podstawowych zasad pracy na wysokościach
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania wizualnej weryfikacji tekstylnych środków ochrony indywidualnej i oceny ich sprawności lub ewentualnych zagrożeń

Dostępne języki: angielski, francuski lub rosyjski

Kontrola i przegląd urządzeń ochrony dróg oddechowych

Czas trwania: 3,5 godziny
Uczestnicy: centra przeglądów w biurach obsługi klienta producentów
Cele: 

 • Poznanie elementów składowych i zrozumienie sposobu działania urządzeń ochrony dróg oddechowych
 • Umiejętność przeprowadzenia kontroli (identyfikacja, czyszczenie, suszenie, test szczelności)
 • Umiejętność przeprowadzenia inspekcji wzrokowej i oceny zgodności urządzenia z przepisami lub stopnia zagrożenia
 • Nabycie umiejętności wymiany elementów

Dostępne języki: angielski, francuski, hiszpański lub rosyjski

Kontrola środków ochrony indywidualnej

Moduł doszkalający z fazą zatwierdzenia w celu przedłużenia certyfikatu

Czas trwania: 1–2 godz
Uczestnicy: użytkownicy ŚOI, dystrybutorzy lub personel serwisu posprzedażowego
Cel: 

 • poszerzenie wiedzy i uzyskanie przedłużenia certyfikatu weryfikacyjnego

Dostępne języki: angielski, francuski (Użytkownicy innych języków mogą przystąpić do kursu w języku angielskim i skorzystać z pomocy „Przewodnika po szkoleniu” przetłumaczonego na język docelowy użytkownika)

Kompletny pakiet szkoleń na temat ŚOI

Kompletny pakiet 8 modułów omawiających ŚOI, od stóp do głów. Szkolenie kierunkowe, atmosfera zajęć stacjonarnych i 3-poziomowy test wiedzy do każdego modułu

Czas trwania: 35 godz
Uczestnicy: użytkownicy i dystrybutorzy ŚOI (pracownicy sprzedaży)
Cele: 

 • Poznanie ryzyka
 • Zapoznanie się z koncepcją środków ochrony indywidualnej i ich aspektem technicznym
 • Uzyskanie informacji na temat rynku z podziałem na grupy ochrony
 • Zaznajomienie się ze stroną normatywną każdej grupy ŚOI

Dostępne języki: angielski, francuski

ROZPORZĄDZENIE ŚOI (UE) 2016/425

Moduł do nauki z testem.

Czas trwania: 40 minut
Uczestnicy: wszystkie osoby pracujące ze ŚOI
Cele: dowiedzieć się wszystkiego o nowym prawie europejskim

Dostepne języki: angielski, francuski, hiszpański