Nasze jednostki szkoleniowe alpic oraz dpg training są do państwa dyspozycji i wychodzą naprzeciw państwa potrzebom dotyczącym ścieżki szkoleniowej. Centrum szkoleniowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Nasza oferta szkoleń tradycyjnych i e-szkoleń z zakresu ŚOI jest przeznaczona dla dystrybutorów, jak i odbiorców końcowych.

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje szkoleń :
 

 • TRADYCYJNE (w sali z instruktorem): na tematy związane z ŚOI, technikami sprzedaży ŚOI, oceną ryzyka, zaleceniami dotyczącymi rozwiązań itd.
   
 • W TERENIE (szkolenia praktyczne): prace na wysokości, prace na turbinach wiatrowych, ratownictwo i ewakuacja itd.
   
 • E-SZKOLENIA (ścieżka ŚOI): kontrola wzrokowa ŚOI chroniących przed upadkami z wysokości, kompletna ścieżka dotycząca ŚOI, moduły poświęcone środowisku normatywnemu ŚOI itd.
DPG Training
 

Informacje i szkolenia w celu lepszego zrozumienia zagadnień ochrony indywidualnej.

 • Działanie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
 • Argumentacja doboru środków ochrony indywidualnej
 • Zrozumienie cech technicznych środków ochrony indywidualnej
 • Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy i zalecenie odpowiedniego rozwiązania ochrony indywidualnej
 • Identyfikacja i ocena zagrożenia, dobór parametrów ochrony
 • Spełnienie wymagań co do rejestracji, składowania, konserwacji i kontroli produktów
 • Czytanie i rozumienie certyfikatów produktów
 • Poznanie środowiska prawnego, regulacyjnego i normatywnego.

Dlatego też zwracamy się:

 • Do zespołów sprzedaży, aby porządkowali i pogłębiali swoją wiedzę na temat ŚOI, w celu rozwijania sprzedaży i zwiększenia wydajności swojej pracy oraz podniesienia jakości składanych ofert biznesowych.
 • Do firm, które używają ŚOI, celem ustalenia najwłaściwszych rozwiązań dla zagrożeń związanych z ich środowiskiem pracy, wybrania najodpowiedniejszych produktów, jak również dokonania niezbędnych przeglądów ŚOI kategorii III.
 • Do pracodawców i kierowników ds. BHP i ochrony środowiska, których zespoły pracują na wysokościach i którzy zgodnie z kodeksem pracy muszą być przeszkoleni w zakresie ryzyka związanego z ich działalnością.