Centrum szkoleniowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Specjalne szkolenia oraz e-szkolenia z zakresu ŚOI przeznaczone zarówno dla dystrybutorów jak i odbiorców końcowych.

Informacje i szkolenia w celu lepszego zrozumienia zagadnień ochrony indywidualnej.

  • Działanie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
  • Argumentacja doboru środków ochrony indywidualnej
  • Zrozumienie cech technicznych środków ochrony indywidualnej
  • Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy i zalecenie odpowiedniego rozwiązania ochrony indywidualnej
  • Identyfikacja i ocena zagrożenia, dobór parametrów ochrony
  • Spełnienie wymagań co do rejestracji, składowania, konserwacji i kontroli produktów
  • Czytanie i rozumienie certyfikatów produktów
  • Poznanie środowiska prawnego, regulacyjnego i normatywnego.
DPG Training

 

Dlatego też zwracamy się:

  • Do zespołów sprzedaży, aby porządkowali i pogłębiali swoją wiedzę na temat ŚOI, w celu rozwijania sprzedaży i zwiększenia wydajności swojej pracy oraz podniesienia jakości składanych ofert biznesowych.
  • Do firm, które używają ŚOI, celem ustalenia najwłaściwszych rozwiązań dla zagrożeń związanych z ich środowiskiem pracy, wybrania najodpowiedniejszych produktów, jak również dokonania niezbędnych przeglądów ŚOI kategorii III.