Segmentacja: Sektorach działalności - Zagrożeniach - Poziomach gamy

Zastosowanie segmentacji przy tworzeniu produktów

Segmentation

Nasza segmentacja produktów według różnych kryteriów (sektory działalności, zagrożenia, poziomy gamy) stanowi podstawę, na której zbudowana jest strategia produktowa i dzięki której określane są i tworzone przyszłe produkty, odpowiadające zagrożeniom i potrzebom stanowiska pracy.

 

Segmentacja odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Segmentation par besoins

Segmentacja produktów według różnych kryteriów (sektory działalności, zagrożenia, poziomy gamy) ułatwia dystrybutorowi udzielenie właściwej porady klientowi:
• Szybsza i dokładniejsza odpowiedź, zaspokajająca potrzeby i oczekiwania klienta.
• Identyczny sposób na przedstawienie klientowi 5 różnych rodzin produktów.

 

Słowa kluczowe segmentacji 

• SEKTORY DZIAŁALNOŚCI 

Agricuture / jardin
ROLNICTWO/ OGRODNICTWO
Rolnicy - drwale - ogrodnicy...
btp:construction
BUDOWNICTWO/ROBOTY PUBLICZNE
Ciężkie prace budowlane - budownictwo
second oeuvre / artisan
PRACE REMONTOWE/ RZEMIOSŁO
Elektrycy - hydraulicy - monterzy instalacji grzewczych - malarze...
industrie lourde
PRZEMYSŁ CIĘŻKI
Konstrukcje metalowe - petrochemia ...
industrie légère
PRZEMYSŁ LEKKI
Motoryzacja - lotnictwo - podwykonawcy pracujący w przemyśle ...
services / logistique
USŁUGI/LOGISTYKA
Logistyka – transport – lotnisko – dystrybucja ...
blanc / hygiène
SŁUŻBA ZDROWIA/ŻYWIENIE ZBIOROWE
Przemysł spożywczy – apteki – szpitale – restauracje – wspólnoty...
pétrole / gaz
PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY/ GAZOWNICZY
Przemysł petrochemiczny - rafinerie - offshore - odkrywanie - rurociągi
industrie minière
GÓRNICTWO
Kopalnie (badanie, wydobycie …) - Kamieniołomy
secteur éolien
ENERGIA WIATROWA
 

 

• ZAGROŻENIA

les risques

 

• POZIOMY GAMY
PREMIUM
Produkty High Tech do specjalistycznych zastosowań
EVOLUTION
Produkty wysokiej jakości do różnorodnych zastosowań
ESSENTIAL
Produkty standardowe do różnorodnych zastosowań