Ulubione Gdzie kupić? Kontakt Moje konto
  • Aktualności

Rozwiązania dostosowane do branży

Naszym zadaniem jest ochrona kobiet i mężczyzn w pracy. W tym celu projektujemy i produkujemy kompletne rozwiązania ochrony osobistej i zbiorowej dla profesjonalistów na całym świecie.

Zobacz wszystkie sektory

Odkryj naszą nową książkę "Utilities"

Cała nasza wiedza do usług

Pomagamy rozwijać umiejętności poprzez szkolenia, samouczki i centra wiedzy specjalistycznej. Nasze centrum pobierania ułatwia znalezienie wszystkich informacji o produktach i przepisach dotyczących naszej oferty.

Nasza misja

Od ponad 45 lat Delta Plus projektuje, standaryzuje, produkuje i dystrybuuje na całym świecie pełen zestaw rozwiązań w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (ŚOI) w celu ochrony profesjonalistów w pracy.

Historia rodziny

Nasza historia

#
Ochrona słuchu

Fale dźwiękowe są bardzo szkodliwe dla słuchu. Chroń się i odkryj nasze ochronniki słuchu Delta Plus, gwarantujące jakość i niezawodność.

#
Filtres 26 Results
Sortować
Filtruj
Kategoria produktu
Ochrona głowy
Ochrona słuchu
Sektor działalności
Rolnictwo Przemysł drzewny Rybołówstwo
Budownictwo
Usługi biznesowe
Przemysł spożywczy
Przemysł wytwórczy
Ropa i gaz (wydobycie) Przemysł petrochemiczny Górnictwo
Inne sektory
Transport - Magazynowanie
Usługi publiczne - Energetyka
Ryzyko
Shape
Size
Kolor wiodący
Dodatkowa zaleta

How Do You Choose Hearing Protection?

One of the first steps is to understand the noise level you are exposed to, measured in decibels (dB). If the noise level is consistently above 85 dB, hearing protection is necessary, as prolonged exposure to such conditions can lead to hearing loss. Sound meters can help determine the exact noise level on the worksite.

The type of noise – whether it's continuous, intermittent, or impact – also plays a part in the decision-making process. Continuous noises like machinery hum might require different protection than sudden, loud noises such as a gunshot or a hammer striking an object.

Also, the Noise Reduction Rating (NRR) of the hearing protector is a vital factor. NRR is a measure of how much a hearing protection device can reduce the noise level. The higher the NRR, the greater the noise attenuation.

Comfort and convenience should not be overlooked. Earplugs or earmuffs that fit poorly or are uncomfortable are less likely to be worn consistently. Look for options like molded earplugs or adjustable earmuffs to ensure a good fit.

Lastly, consider the environment and the nature of the work. In warm, high-activity situations, earplugs may be a better option due to less heat trapping. In contrast, earmuffs can be more suitable for cooler environments and jobs that require intermittent hearing protection.

To sum up, when choosing hearing protection, evaluate the worksite's decibel level, the noise type, the NRR of the protector, comfort, and the nature of your work environment.

What Are the Different Types of Hearing Protection?

There's a diverse range of hearing protection devices designed to safeguard your auditory health. Here are some of the most common types:

Earplugs

Earplugs are small devices that fit directly into the ear canal. They come in a variety of materials, from foam and silicone to custom molded options.

Foam Earplugs are disposable, cost-effective, and offer substantial noise reduction. They are compressed before insertion, expanding to fit the ear canal.

Silicone and Flanged Earplugs are reusable and typically more durable than foam plugs. They often have a flanged design to create a seal against the canal wall.

Molded Earplugs are custom-made to fit the wearer's ear, offering comfort and effective noise reduction. They are typically more expensive, but their durability makes them a worthwhile investment.

Corded Earplugs are attached with a cord to prevent loss and allow for easy removal and reinsertion.

Earmuffs

Earmuffs cover the entire outer ear and form a seal to block out noise. They are adjustable and typically offer higher levels of protection than earplugs. However, they can be hotter and more cumbersome.

Standard Earmuffs provide ample noise reduction and are easy to put on and take off, making them suitable for situations where noise exposure is intermittent.

Electronic Earmuffs amplify quiet sounds while reducing loud ones, making them ideal for situations where communication or hearing certain sounds is important.

Ultimately, the type of hearing protection chosen will depend on the nature of the noise, the duration of exposure, the Noise Reduction Rating (NRR) needed, and the user's comfort.

Example Text

Example Rich Text