Opleiding is noodzakelijk

Bijvoorbeeld wanneer het gaat over valbeveiliging, PBM categorie III ter bescherming tegen risico's met mogelijks een dodelijke afloop of een blijvend letsel tot gevolg.

Hierdoor wordt het mogelijk:

  • Mensen bewust te maken van wat het werken op hoogte inhoudt
  • Risicovolle situaties te analyseren
  • Werkplekken veilig te maken
  • Oplossingen voor een betere bescherming te vinden
  • Meer productiviteit te verkrijgen
  • Technische kennis door te geven op het gebied van controle, onderhoud en reparatie van de producten
Certificat

EN365

EINDGEBRUIKERS: "Het is van groot belang dat het personeel wordt opgeleid, dat hun bekwaamheid wordt gecontroleerd en dat ze over de geschreven instructies beschikken die hen in staat stellen om de PBM of andere uitrusting te kiezen, te gebruiken, te onderhouden en van tijd tot tijd na te kijken".

CONTROLEURS: "Het is mogelijk dat een bekwaam persoon behoefte heeft om door de fabrikant te worden opgeleid (...) belangrijke kennis met betrekking tot de veiligheid is nodig voor het demonteren, opnieuw monteren of het beoordelen de PBM of andere uitrustingen".