Ons opleidingsaanbod

Meerdere opleidingsmodules die aangepast zijn aan verschillende soorten publiek: eindgebruikers, distributeurs, technische diensten voor contrôle en reparatie. 

Hieronder kunt u ons opleidingsaanbod raadplegen naar gelang uw profiel.

Bescherming van de mens op het werk

Duur: 6 of 12 uur
Deelnemers: voornamelijk verkoopteams, maar ook ieder ander persoon die pbm moet kiezen of aanbevelen aan medewerkers.
Doelstellingen: 

 • Een goede kennis hebben van het europese regelgevingskader op het gebied van bescherming van de mens op het werk.
 • De nodige technische kennis opdoen voor elke productgroep
 • In staat zijn om oplossingen voor te schrijven die zijn aangepast aan de risico's.

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Bewustmaking van wat het werken op hoogte inhoudt

Duur: 6 uur
Deelnemers: alle soorten publiek. Verkopers, gebruikers die op hoogte werken.
Doelstellingen:

 • De verschillende elementen van een valbeschermingssysteem begrijpen
 • De belangrijkste principes voor het werken op hoogte verwerven
 • In staat zijn om oplossingen voor te schrijven die zijn aangepast aan de risico's en verplaatsingen

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Inspectie van PBM

Duur: 6 uur
Deelnemers: alle soorten publiek. Verkopers, gebruikers die op hoogte werken, ingenieurs die zijn gespecialiseerd in veiligheid op het werk
Doelstellingen: 

 • De verschillende elementen van een valbeschermingssysteem begrijpen
 • De belangrijkste principes voor het werken op hoogte verwerven
 • In staat zijn om een visuele controle uit te voeren van de stoffen pbm en hun geldigheid of gevaarlijkheid evalueren

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Werkzaamheden op touwen

Duur: 30 uur
Deelnemers: gebruikers van de pbm-oplossingen voor het werken op hoogte
Doelstellingen: 

 • De verschillende elementen van een valbeschermingssysteem begrijpen
 • Belangrijke principes voor het werken op hoogte verwerven
 • In staat zijn om werkzaamheden op touwen te verrichten

Beschikbare talen: engels, frans 

Reddingssystemen

Duur: 6 of 18 uur
Deelnemers: gebruikers van de pbm-oplossingen voor het werken op hoogte
Doelstellingen: 

 • De verschillende elementen van een valbeschermingssysteem begrijpen
 • Belangrijke principes voor het werken op hoogte verwerven
 • In staat zijn om reddingswerkzaamheden te verrichten, evacuatie

Beschikbare talen: engels, frans

Bescherming van de mens op het werk

Duur: 6 of 12 uur
Participants: voornamelijk verkoopteams, maar ook ieder ander persoon die pbm moet kiezen of aanbevelen aan medewerkers.
Doelstellingen: 

 • Een goede kennis hebben van het europese regelgevingskader op het gebied van bescherming van de mens op het werk.
 • De nodige technische kennis opdoen voor elke productgroep
 • In staat zijn om oplossingen voor te schrijven die zijn aangepast aan de risico's.

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Verkooptechnieken toegepast op PBM

Duur: 6 uur
Deelnemers: verkopers op het terrein
Doelstellingen: 

 • De belangrijkste etappes kennen die de kansen op verkoop en het afsluiten van contracten vergroten
 • De verwachtingen en behoeften van de verschillende soorten klanten begrijpen
 • Ontdekken wat hun capaciteiten zijn om een van de belangrijkste etappes van het interview in diepte uit te werken: uitzoeken wat de behoeften en motivaties van onze klanten zijn!

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Verkooptechnieken toegepast op valbescherming

Duur: 6 uur
Deelnemers: verkopers
Doelstellingen: 

 • Leren wat de regels en principes van het werken op hoogte zijn 
 • Zich op zijn gemak voelen met de verkoop van valbeschermingsproducten 
 • In staat zijn om oplossingen voor te schrijven die zijn aangepast aan de risico's!

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Aanbeveling van PBM: Leren wat de omgeving van de gebruikers is

Duur: 6 uur
Deelnemers: verkopers
Doelstellingen: 

 • De benadering van de gebruiker structureren (de risico's en verantwoordelijkheden)
 • Invoering van de methodologie van het bestuderen van functies en aanbeveling van PBM
 • Praktische oefeningen op de werkplek mogelijk maken

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

De Europese normen: wat is er nieuw?

Duur: 4 uur
Deelnemers: verkopers
Doelstellingen: 

 • Om te weten wat er verandert op het gebied van normen
 • Om te weten te komen wat de redenen van deze veranderingen zijn en wat er veranderd is ten opzichte van de oude normen
 • Om het te hebben over de producten waarop deze veranderingen van de normen van toepassing zijn

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Mechanische revisie

Duur: 12 of 18 uur
Deelnemers: naverkoopdiensten van de distributeurs waar revisies worden uitgevoerd
Doelstellingen: 

 • De onderdelen en werking van antivalsystemen met automatische terugtrekking begrijpen
 • In staat zijn om deze systemen te demonteren, na te kijken en opnieuw te monteren
 • In staat zijn om een mechanische inspectie uit te voeren en de geldigheid of gevaarlijkheid te evalueren
 • De onderdelen kunnen vervangen

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Inspectie van PBM

Duur: 6 uur
Deelnemers: alle soorten publiek. Verkopers, gebruikers die op hoogte werken, ingenieurs die zijn gespecialiseerd in veiligheid op het werk
Doelstellingen: 

 • De verschillende elementen van een valbeschermingssysteem begrijpen
 • De belangrijkste principes voor het werken op hoogte verwerven
 • In staat zijn om een visuele controle uit te voeren van de stoffen pbm en hun geldigheid of gevaarlijkheid evalueren

Beschikbare talen: engels, frans of russisch

Inspectie en revisie adembeschermingsapparatuur

Duur: 3,5 uur
Deelnemers: naverkoopdiensten van de distributeurs waar revisies worden uitgevoerd
Doelstellingen: 

 • De onderdelen en het functioneren van de adembeschermingsapparatuur begrijpen
 • In staat zijn een controle uit te voeren (identificatie, reiniging, drogen, waterdichtheid testen)
 • In staat zijn een visuele inspectie uit te voeren en de geldigheid of het risico te beoordelen
 • De onderdelen kunnen vervangen

Beschikbare talen: engels, frans, spaans of russisch

Inspectie van PBM

Opfris-module met valideringsfase voor de verlenging van het certificaat

Duur: 1 tot 2 uur
Deelnemers: gebruikers van PBM, distributeurs of servicecentra
Doelstellingen: 

 • De kennis opfrissen en een verlenging van het certificaat verkrijgen die afgegeven wordt door de verificateur

Beschikbare talen: engels, frans (De andere talen zijn beschikbaar in het Engels met een “trainingsgids” vertaald in de lokale taal)

PBM van A tot Z

Volledig pakket van 8 modules over PBM van top tot teen. Een e-training met uitleg, 3 quiz-niveaus voor elke module

Totale duur: 35 uur
Deelnemers: gebruikers en distributeurs van PBM (verkoopstructuur)
Doelstellingen: 

 • De risico’s kennen
 • De PBM-oplossingen en de technische aspecten ontdekken
 • De informatie over de markt en per beschermingscategorie ontdekken
 • Het normatieve gedeelte van elke PBM-categorie leren kennen

Beschikbare talen: engels, frans

VERORDENING PBM (EU) 2016/425

Leermodule met test achteraf.

Totale duur: 40 minuten
Deelnemers: iedereen die met PBM werkt
Doelstellingen: Op de hoogte zijn van de nieuwe Europese wetgeving

Beschikbare talen: engels, frans, spaans