Onze opleidingscentra Alpic en DPG Training staan tot uw beschikking om u te begeleiden bij uw opleidingsparcours en passen zich aan uw behoeftes aan. Een vormingscentrum voor trainingen exclusief in het kader van gezondheid en veiligheid op het werk.

Ons opleidingsaanbod voor PBM via klassikale lessen of e-learning zijn bedoeld voor zowel distributeurs als eindgebruikers.

Ons aanbod is als volgt gestructureerd:
 

 • KLASSIKAAL (in een klasruimte met een leraar): over onderwerpen die met PBM te maken hebben, verkooptechnieken toegepast op PBM, risicobeoordeling en het voorstellen van oplossingen enz...
   
 • OP DE WERKPLEK (praktijklessen): werken op hoogte, werken op een windkrachtcentrale, reddingswerkzaamheden en evacuatie enz...
   
 • E-LEARNING (PBM-parcours) : visuele inspectie van valbeschermingsmiddelen, compleet PBM-parcours, modules over regelgeving inzake PBM enz....
DPG Training
 

Informatie geven en opleidingen voorzien om de wereld van persoonlijke beschermingsmiddelen nog beter te begrijpen.

 • Aandacht voor de gezondheid en de veiligheid op de werkvloer.
 • Het PBM aanbod kunnen verdedigen.
 • De techniciteit van het PBM aanbod begrijpen.
 • Een gevalstudie kunnen uitvoeren op de werkvloer en de correcte oplossing kunnen aanbieden.
 • Een risico-analyse kunnen uitvoeren en het gepaste PBM aanbod kunnen voorstellen.
 • Het respecteren van de verplichtingen naar registratie, het onderhoud en het stockeren alsook het controleren en nazien van de gebruikte PBM's.
 • Lezen en begrijpen van de certificaten van de producten.
 • Het kennen van de wetgeving, reglementeringen en normen.

Wij richten ons dus tot:

 • Verkoopteams die hun PBM-kennis willen verdiepen om meer verkoopresultaten te boeken en om meerwaarde te geven aan hun jobinhoud en hun commerciele voorstellen.
 • Bedrijven die PBM’s gebruiken om de beste oplossingen te vinden voor de dagdagelijkse risico's op de werkplek, om de meest performante producten te kiezen en de nodige opvolging en revisie te voorzien voor de PBM’s categorie III.
 • Werkgevers en verantwoordelijken voor Kwaliteit, Veiligheid en Milieu die met teams werken die op hoogte werken en die volgens de arbeidswet opleiding moeten krijgen over de risico’s van hun werk.