Een verplichte jaarlijkse algemene controle

EN365

De instructies voor de periodieke controles moeten onder andere het volgende bevatten: 

  • Een aanbeveling betreffende de frequentie van de periodieke controles, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de regelgeving,het soort uitrusting, de frequentie waarmee het wordt gebruikt en de omgevingsomstandigheden. Deze aanbeveling moet een clausule bevatten waarin staat uitgelegd dat de periodieke controle minstens één keer in de twaalf maanden moet worden uitgevoerd;
  • Een waarschuwing om te benadrukken dat de periodieke controles uitsluitend door een bekwaam persoon mogen worden uitgevoerd en met strikte opvolging van de werkwijzen voor periodieke controle die de fabrikant vermeldt.

 

 

 

 

VISUELE CONTROLE VOOR:
Harnassen, riemen, zekeringsbanden, touwen, energie-absorbers, nietverwijderbare rollen (bijv. AN102), verbindingsstukken, onderdelen van onze kits (met uitzondering van ELARA270), tijdelijke bevestigingen (statief, LV201…)
MECHANISCHE REVISIE VOOR:
Verwijderbare rollen, reddingsapparaten (bijv. TC013)
Révision mécanique

 

Netwerk van servicecentra

Vérification visuelle
Visuele controle
Vérification mécanique
Mechanische revisie

 

 

Inplannen van de inspectie

1. Chip
Een smart tag, in te lezen via NFC-technologie, is aangebracht boven elk etiket van de artikelen uit ons assortiment valbeveiliging. Het merendeel van de huidige generatie smartphones kunnen NFC (Near Field Communication)-tags lezen.

2. Mobiele app
Download nu gratis de APP «ID CARD» van Delta Plus om de tracability van onze producten te volgen.

 

3. www.deltaplus.eu
Elke eindgebruiker kan hier zijn pakket valbeveiligingsproducten beheersen, de revisiedata inplannen, het einde van de levensduur opvolgen, het optimaliseren van de voorraad.

 

 

 

Hoe moet u de jaarlijkse controle plannen?

Schedule of annual inspection