Antistatische handschoenen

Volgens EN16350, de norm voor elektrostatische eigenschappen van veiligheidshandschoenen, moet de elektrische weerstand van een handschoen lager zijn dan 10⁸ Ω. Deze handschoenen beschermen u tegen het ontploffingsgevaar door de van nature in het menselijk lichaam aanwezige elektrostatische lading (zoveel mogelijk) af te voeren. Ze moeten in combinatie met antistatische schoenen en kleding worden gebruikt. Daarnaast moet de gebruiker ook geaard zijn. De prestaties die onze handschoenen leveren, garanderen u een hoog rendement.

 

Antistatische handschoenen