Wettelijke vermeldingen

Bedrijfsinformatie

Deze site is eigendom van de onderneming Delta Plus Services.

SAS met een kapitaal van 6.560.000 euro
Hoofdkantoor: ZAC La Peyrolière - PB140 - 84405 APT Cedex
Ingeschreven in het handelsregister van Avignon onder het nummer 4799 B
SIRET: 529 319 980 000 23
BTW-nummer: FR 15 529 319 980

Tel. : +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Directeur van de publicatie: J. Benoit

Uitgever: Delta Plus diensten

Technische dienstverlener (host):
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33

© DELTA PLUS 2015

Intellectueel eigendom

De site www.deltaplus.eu, evenals alle inhoud, of de tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, video's, foto's, de pagina-indeling, of wat andere onderscheidende kenmerken betreft, zijn het eigendom van DELTA PLUS, of derden die door DELTA PLUS gerechtigd zijn tot gebruik en/of verspreiding ervan.

Dit geheel is een werk dat in het Wetboek van intellectuele eigendom opgenomen is en als zodanig beschermd is door het auteursrecht en andere intellectuele of industriële eigendom, die erkend zijn op basis van de geldende wetten. Deze site en de verzameling van haar inhoud kunnen kan alleen worden gebruikt met voorafgaande toestemming.

Elke wijziging, vertegenwoordiging en volledige of gedeeltelijke reproductie, anders dan voor privé-gebruik, is verboden. Dit verbod geldt ongeacht de drager, de methode van reproductie, de representatie en/of wijziging en ongeacht de duur..

 

Beveiliging en privacy

De persoonlijke en vertrouwelijke gegevens die u aan ons doorgeeft, zijn bestemd voor verwerking. Deze gegevens kunnen niet verkocht of verhuurd worden aan derden.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving, heeft u op elk moment recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, door uw verzoek per brief aan het volgende adres te versturen: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex of per e-mail via het adres information@deltaplus.fr met vermelding van uw achternaam, voornaam en e-mailadres.

Wij gebruiken het SSL-encryptieproces dat de vertrouwelijkheid van de gegevens (https) garandeert.

De persoonsgegevens die op onze website verzameld worden, worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen en het beheren van de zakelijke relatie (leveringen, rekeningen, klantenservice).

We kunnen uw gegevens ook voor publicitaire doeleinden te gebruiken, na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming of binnen de grenzen van de wet. Indien nodig, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens die op onze website verzameld worden, zijn in de eerste plaats wijzelf, voor het verwerken van uw bestellingen en het beheer van de klantenrelaties. Andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn, in voorkomend geval, onze betalingsdienstaanbieders of aanbieders van beschermde betalingswijzen, onze transporteurs, onze zakelijke partners.

Indien dit wettelijk verplicht is, wordt uw toestemming wordt gevraagd of een mogelijkheid tot weigering aangeboden vóór elke overdracht van gegevens.

 

Informatie over cookies

Om de site te gebruiken, moet u uw browser hebben ingesteld zodat deze "sessie-cookies" of "tijdelijke cookies" accepteert. Deze cookie heeft als doel de aankoop mogelijk te maken en wordt vernietigd aan het einde van uw bezoek. Het gaat niet over "persistent cookies" waarvan we het gebruik verbieden.

Welkom op de site www.deltaplus.eu, uitgegeven door de SAS Delta Plus Services.

Om antwoord te geven op vragen die u zich kunt stellen over het gebruik van cookies op onze site, met name over de oorsprong en het gebruik van verwerkte navigatie-informatie ter gelegenheid van uw bezoek, hebben we deze rubriek opgezet, naar aanleiding van de aanbevelingen van de "gids voor goede praktijken over het gebruik van reclamecookies" onder de auspiciën van de Franse Unie van Directe & Digitale Marketing.
Bekommerd om u meer diensten en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden, om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt de site www.deltaplus.eu gebruik van cookies.


** Wat is een cookie?
Bij een bezoek aan de site www.deltaplus.eu, wordt informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze site, opgeslagen in tekstbestanden genaamd "cookies", geïnstalleerd op uw apparaat. Alleen de zender van een cookie is in staat om de daarin vervatte informatie te lezen of te wijzigen.


** Cookies kunnen worden geïnstalleerd
Wanneer u zich aanmeldt op onze site, kunnen we verschillende cookies in uw terminal moeten installeren, om ons in staat te stellen uw browser voor de duur van de geldigheid van de cookie in kwestie te erkennen, en om ons in staat te stellen om:
- statistieken op te stellen en de omvang van het verkeer en het gebruik van de verschillende onderdelen van onze site te monitoren, zodat we in staat zijn om de waarde en de bruikbaarheid van onze dienstverlening te verbeteren;
- de lay-out van onze website aan te passen aan uw schermvoorkeuren (gebruikte taal, schermresolutie, besturingssysteem, etc.) wanneer u www.deltaplus.eu bezoekt, volgens de materialen en de software-visualisatie of de versie van uw apparaat;
- het opslaan van informatie op een formulier dat u heeft ingevuld op onze site (registratie of toegang tot uw account), of om producten, diensten of informatie die u hebt gekozen op onze site (geabonneerde service, de inhoud van uw winkelwagen, etc.)
- u toe te laten toegang te krijgen tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes van onze site, zoals bijvoorbeeld de Pro-ruimte, dankzij de legitimatie;
- Om veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om u opnieuw aan te melden bij een inhoud of dienst, na een bepaalde periode van tijd.

 
** De types van de gebruikte cookies
1) De strikt noodzakelijke cookies
Dit betreft een lijst van cookies, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website; deze laten u vooral toe om stuks toe te voegen aan de winkelwagen, toegang tot uw account te verschaffen...
Enkele voorbeelden :
 
COOKIE BESCHRIJVING
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Sessie-id om sessie-informatie van de gebruiker te koppelen
PUSHINFOhome-cnil-message Laat toe om uw keuze te bewaren op het display van de  popup-informatie over de aanwezigheid van cookies op onze site
COOKIE_SUPPORT, LANG Laat toe om te bepalen of uw browser cookies ondersteunt of niet
GUEST_LANGUAGE_ID Laat toe om uw navigatietaal op de site te behouden
SITE Laat toe om de URL van de Delta-site waarop u navigeert, te bewaren
COMPANY_ID, USER_UUID Laat toe een technische identificatie van uw gebruikerssessie te bewaren, wanneer u verbonden bent


Deze cookies worden verstuurd door Delta Plus.

2) De analytische cookies
Ze stellen ons in staat om te analyseren wat er gebeurt op onze site, om de prestaties en de wijze van presentatie van onze inhoud te verbeteren. Ze meten vooral uw navigatie (de meest bezochte pagina's, de exit-pagina's van onze website, de duur van uw bezoek, ...).
Deze cookies worden geplaatst door Google (Google Analytics).


** Uw keuzes in verband met de cookies

Er worden u verschillende mogelijkheden aangeboden om cookies te beheren. Alle instellingen die u kunt aanpassen, zullen waarschijnlijk uw navigatie op het internet en uw voorwaarden voor toegang tot de diensten die het gebruik van cookies vereisen, veranderen.
U kunt op elk gewenst moment uw keuze uitdrukken en uw wensen veranderen met betrekking tot cookies, op de volgende wijze:

Het volstaat dat u naar het Help-menu van uw browser navigeert om te leren hoe u uw wensen ten aanzien van cookies wijzigt.


** Het akkoord over cookies
Het opslaan van een cookie in een terminal is in essentie ondergeschikt aan de wil van de gebruiker van de terminal, die het op elk moment en kosteloos kan aanduiden en wijzigen door de aan hem door zijn browser beschikbaar gestelde keuzes.
Als u in uw browser van uw terminal de opname van cookies geaccepteerd heeft, zijn de cookies ingebed in de pagina's en kan de gelezen inhoud tijdelijk worden opgeslagen in een toegewezen ruimte van uw terminal. Zij zullen er alleen zichtbaar zijn voor hun afzender.


** De weigering van cookies
Als u het opslaan van cookies in uw terminal weigert, of als u deze die daar zijn geregistreerd verwijdert, kunt u niet profiteren van een aantal functies die toch noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze website te navigeren: bijvoorbeeld,
- als u probeert om toegang te verkrijgen tot onze inhoud en diensten die u nodig heeft om u te identificeren,
- als we, voor technische doeleinden, het type browser, de taal en de weergave-instellingen of het land van waaruit uw apparaat online verschijnt, niet kunnen herkennen. 
Wij willen u informeren dat de weigering van de installatie of verwijdering van cookies, die nodig zijn voor een goede navigatie op onze site, kunnen leiden tot een verminderde werking van onze diensten. Deze keuze is persoonlijk en gebeurt op eigen risico en de gevolgen ervan kunnen niet worden beschouwd als onze schuld zijnde.
 
Als u het gebruik van uw terminal met andere mensen deelt
Als de terminal door verschillende mensen wordt gebruikt en wanneer dezelfde terminal meerdere browsers heeft, kunnen we niet met zekerheid garanderen dat de diensten en reclame voor uw terminal overeenkomen met uw gebruik van deze terminal en niet met die van een andere gebruiker van deze terminal.
Indien van toepassing, zijn het gedeeld gebruik van uw terminal en de gedeelde configuratie van uw browser-instellingen met betrekking tot cookies uw keuze en uw verantwoordelijkheid.