Ademhalingsbescherming

Hulp bij het selecteren van een ademhalingsmasker en filter

 

Marquage

 

Filtres pour poussières et aérosols
Classification des filtres

 

 

Wegwerp adembescherming

Optionele D-test bij de norm EN149:2001 op verzadiging met dolomietstof..
* Het Assigned Protection Factor kan verschillen afhankelijk van locale reguleringen.
** Deze lijst is niet contractueel maar indicatief en kan in geen enkel geval de verantwoordelijkheid bij Delta Plus leggen

 

 

Herbruikbare adembescherming

Protection respiratoire réutilisable

Advies: het filter dient vervangen te worden na elk gebruik en zelfs nog frequenter wanneer er gewerkt wordt in een zwaar vervuilde omgeving, in een vochtige omgeving en bij een verhoogd filterdebiet (of een sneller ademhalingsritme).

 

 

Gids

Gids voor toepassing van ademhalingsfilters overeenkomstig de verontreinigende stoffen

Elke giftige stof heeft een grenswaarde betreffende de concentratie ervan in de lucht die niet mag worden overschreden zonder gebruik te maken van een adembeschermingsapparaat. Deze limiet, uitgedrukt in mg/m3 of in p.p.m. (deeltjes per miljoen).

Download the guide

 

Gids ademhalingsbescherming

Guide protection respiratoire

Herbruikbaar type ademhalingsbescherming

Guide appareils respiratoires réutilisables

Hulp bij het selecteren van een ademhalingsmasker en filter