Obvezna godišnja generalna kontrola

EN365

Upute za periodičnu provjeru trebaju, između ostalog, uključivati : 

  • Preporuku o učestalosti periodičnih pregleda, vodeći računa o faktorima kao što su propisi, tip opreme, učestalost korištenja i radni uvjeti. Ta preporuka treba uključiti klauzulu koja precizira da periodički pregled treba izvršiti minimalno jednom u dvanaest mjeseci;
  • Upozorenje koje naglašava da periodičke provjere treba vršiti stručna osoba uz strogo poštivanje uputa o periodičkoj provjeri od proizvođača.

 

 

 

 

VIZUALNA KONTROLA ZA:
Uprtače, pojaseve, amortizacijske trake, užad, apsorbere energije, trake s automatskim zaustavljanjem (npr.: AN102), spone, komponente naših kompleta (osim ELARA270), privremene sustave učvršćenja (tronošci, LV201…)
MEHANIČKA PROVJERA ZA:
Trake s automatskim zaustavljanjem, sustave za spašavanje (npr. TC013)
Révision mécanique

 

Mreža servisnih centara

Vérification visuelle
Vizualna kontrola
Vérification mécanique
Mehanička provjera

 

 

Planirati provjeru

1. Mikročip
Mikročip, čitljiv preko NFC-a, nalazi se ispod etikete o osobnom zaštitnom sredstvu (oprema protiv pada). Većina smart phona posjeduje NFC (Near Field Communication).

2. Mobile app
Besplatno preuzimanje APP «ID CARD» DELTA PLUS, kako bi se mogla čitati i pisati sljedivost proizvoda.

 

3. www.deltaplus.eu
Korisnik može pratiti životni ciklus svog portfelja opreme za zaštitu od pada, programirajući pregled, kraj životnog vijeka te optimalni lager.

 

 

 

Kako planirati godišnju provjeru

Schedule of annual inspection