Nova uredba (EU) OZO 2016/425

Bitna promjena, ali nema razloga za zabrinutost !

 

Bilo je potrebno revidirati Direktivu OZO 89/686.
Ne zato što više nije nudila dostatnu razinu zaštite.

Naprotiv, Uredba 2016/425 je u cijelosti preuzela osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve Direktive, sa pokojim poboljšanjem.

Međutim, u zadnjih 30 godina, organizacija tržišta osobne zaštitne opreme (OZO) je poprilično evoluirala. S obzirom na navedeno, uloge i odgovornosti svih dionika na tržištu: proizvođača, uvoznika, distributera trebale su biti jasno razgraničene. Također, bilo je potrebno ispratiti promjene unutar praksi Ovlaštenih Tijela koji su odgovorni za procjenu sukladnosti OZO-e.