Naše edukativne jedinice Alpic i DPG Training na raspolaganju su vam i pratit će vas tijekom vaše edukacije koja je optimalno prilagođena vašim potrebama.

Naša ponuda za edukaciju vezano uz osobna zaštitna sredstva uživo ili on-line putem e-obuke namijenjena je kako distributerima tako i krajnjim korisnicima.

Naša se ponuda sastoji od edukacije organizirane na sljedeći način :
 

 • UŽIVO (u dvorani za edukacije) : teme su vezane uz osobnu zaštitnu opremu, prodajne tehnike primjenjive na OZO, procjena rizika te preporuka rješenja vezanih uz OZO, itd.
   
 • NA LICU MJESTA (praktična obuka) : rad na visini, rad na vjetroturbini, spašavanje i evakuacija, itd.
   
 • E-LEARNING (modul OZO) : vizualni pregled OZO za rad na visini, integralni tečaj OZO, moduli posvećeni normativnom okruženju vezano uz OZO, itd.
DPG Training
 

Informacije i edukacija kako bi se bolje shvatila važnost osobne zaštitne opreme.

 • Djelovanje u okviru zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
 • Opravdanost ponude osobne zaštitne opreme
 • Razumijevanje tehničkih karakteristika osobne zaštitne opreme
 • Proučavanje zahtjeva pojedinog radnog mjesta te nuđenje adekvatnog rješenja za osobnu zaštitu i zaštitu na radu
 • Identifikacija i procjena rizika te prilagođavanje zahtjevima vezanim za zaštitu na radu
 • Poštivanje zahtjeva za evidentiranjem, skladištenjem, održavanjem te provjerom proizvoda
 • Čitanje i razumijevanje certifikata proizvoda
 • Poznavanje zakonskih okvira te normi.

Obraćamo se :

 • Prodajnim timovima kako bi organizirali te proširili znanje o osobnim zaštitnim sredstvima, kako bi razvili i poboljšali prodaju svojih komercijalnih ponuda.
 • Tvrtkama koje koriste opremu za osobnu zaštitu i zaštitu na radu, kako bi na najbolji mogući način odgovorili rizicima njihovog radnog okruženja, te odabrali najprikladnije proizvode te osigurali potrebnu provjeru osobnih zaštitnih sredstava kategorije III.
 • Poslodavcima i voditeljima odjela za kvalitetu, sigurnost i okoliš čiji su timovi dužni raditi na visini i koji, u skladu sa Zakonom o radu, moraju biti obučeni o rizicima vezanim za njihovu aktivnost.