Zaštita sluha

Gubitak sluha povezan s bukom najčešća je profesionalna bolest u Europi i Sjevernoj Americi , što čini gotovo trećinu svih bolesti povezanih s radom. Ovi poremećaji mogu dovesti do dugotrajnih učinaka koji uzrokuju stres, umor ili izolaciju, što značajno povećava rizik od nezgoda na radnom mjestu uzrokovanih drugim čimbenicima. Gubitak sluha je nepovratan i često se kasno otkriva, stoga je OZO koja pokriva taj rizik klasificirana kao kategorija III.

Uho i zvukovi

Buku kao vibracijski fenomen karakterizira:

 • intenzitet (u decibelima [dB]) što odgovara amplitudi vibracija koje emitira izvor zvuka. 0 dB odgovara minimalnoj razini zvuka koju čuje ljudsko uho. Prag boli je 120 dB, a uho se može oštetiti od 85 dB.
 •  frekvencija (u hercima [Hz]) koja određuje percipiranu visinu. Što je frekvencija viša, ton je viši, a što je frekvencija niža, ton je dublji. Ljudsko uho može percipirati zvukove na frekvencijama između 20 Hz (vrlo duboko) i 20.000 Hz (vrlo visoko).
 •  trajanje i varijacija, što omogućuje razlikovanje vrlo kratkih zvukova, koji traju sekundu, kao što su impulsni zvukovi (pucanj, udarci) od zvukova koji imaju druže trajanje (sati, dan) za koje je važno uzeti u obzir primljenu dozu buke.

 

UHO I ZVUKOVI

Uho se može podijeliti na tri različita dijela:

 • Vanjsko uho koje se sastoji od ušne školjke i vanjskog slušnog kanala
 • Srednje uho je između labirinta i unutarnjeg uha. Ispunjeno je zrakom i omogućuje, pomoću nakovnja, transformaciju zračnih vibracija u strukturne vibracije koje unutarnje uho može analizirati.
 • Unutarnje uho, srce slušnog sustava, sastoji se od šupljine ispunjene tekućinom koja sadrži pužnicu gdje se nalazi Cortijev organ. Unutar njega, vibracije tekućine koje se prenose preko nakovnja detektiraju osjetilne stanice koje ih selektiraju po frekvenciji. Zatim čekić prenosi informaciju do do moždanog korteksa koji je može protumačiti.
UHO I ZVUKOVI

 

DB(A)

Ljudsko uho ima posebnu osjetljivost na svaki frekvencijski raspon. Na umjerenim razinama zvuka manje je osjetljiv na duboke tonove. Da bi se predstavila ta određena osjetljivost, mjerenja buke i standardi koriste ponderiranje izmjerenih razina zvuka zvanih ponderiranje A. Tako ponderirani decibeli označeni su dB (A).

 

Kako se dobro zaštititi ?

Izabrati odgovarajući antifon.

 • Identificirati vrstu buke : stalna, fluktuirajuća, isprekidana, impulzivna.
 • Okarakterizirati buku na radnom mjestu : Jačina (dB) i visina (Hz).
 • Definirati vrijeme izlaganja.
 • Izračunati potrebno smanjenje da bi se dobila prihvatljiva jačina (vidi Direktivu 2003/10/CE).

 

directive 2003/10/CE

 

Učinkovitost osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu od buke (razina prigušenja) treba biti prilagođena procjeni rizika na radnom mjestu. Osobno zaštitno sredstvo za zaštitu od buke treba smanjiti buku na razinu koja nije štetna za zdravlje, istovremeno izbjegavajući preveliku zaštitu koja bi radnika isključila iz njegove okoline (upozorenja, komunikacija….).

 

Antifoni

Casques antibruit

 

 

Čepići za uši

Bouchons d'oreille

 

 

Regulativna dnevna doza dopuštena prema razini zvuka

regulativna dnevna doza dopuštena prema razini zvuka

 

 

Smanjene vrijednosti buke

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Kako koristiti vrijednosti prigušenja?

Korisniku su na raspolaganju 3 indikatora, od najjednostavnijeg do najpreciznijeg:

 • SNR (Single Number Rating): pojednostavljeno smanjenje razine buke : Jedinstvena srednja vrijednost prigušenja.
 • HML : Vrijednosti prigušenja izraženi ovisno o razinama frekvencija:
  • H : Prigušenje OZO na visokim frekvencijama (buke visoke razine)
  • M : Prigušenje OZO na srednjim frekvencijama
  • L : Prigušenje OZO na niskim frekvencijama (buke niske razine)
 • APV (Assumed Protection Value) : Vrijednost prigušenja izražena na 8 razina frekvencije (vidi tehnički list osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu od buke).  

 

 

Stupanj korištenja zaštite

Taux de port

Način nošenja

Kada se oprema za zaštitu sluha može nositi na više načina (na glavi ili pod bradom, na primjer), treba se testirati za svaki način nošenja.

način nošenja

 

 

Dvostruka zaštita

Ako nošenje jednog osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu od buke nije dovoljno, možete ih kombinirati. Prigušenje buke zbog istodobnog nošenja čepića za uši oznake SNR B i antifona oznake SNR ST, izračunava se sljedećom formulom: 33×log ((0,4 ×B)+(0,1 ×ST))

 

Razina buke

Niveau sonore