Segmentacija : Sektori aktivnosti - Rizici - Razine prodajnog asortimana

Segmentacija u dizajniranju proizvoda i grupa proizvoda

Segmentation

Naša segmentacija bazirana na više ključnih pojmova (sektori aktivnosti, rizici, kvaliteta proizvoda) je osnova na kojoj je izgrađena strategija prodajnog asortimana i na kojoj su zasnovani i osmišljeni i budući proizvodi koji odgovaraju rizicima i zahtjevima pojedinog radnog mjesta.

 

Ključni pojmovi segmentacije

Segmentation par besoins

Naša segmentacija bazirana na više ključnih pojmova (sektori aktivnosti, rizici, kvaliteta proizvoda) olakšava komunikaciju naših distributera prema njihovim krajnjim korisnicima:
• Odgovoriti brzo i precizno na potrebe korisnika.
• Usmjeriti korisnika na identičan način na svih 5 skupina proizvoda.

 

Ključne sastavnice segmentacije

• SEKTORI AKTIVNOSTI

Agricuture / jardin
Poljoprivreda/ vrtlarstvo
Poljoprivrednici - Mesari - Vrtlari...
btp:construction
Građevina
Izgradnja i konstrukcija
second oeuvre / artisan
Pomoćni poslovi / obrtništvo
Električari - Vodoinstalateri - Instalateri centralnog grijanja - Soboslikari ;;;
industrie lourde
Teška industrija
Metalna industrija - Petrokemija...
industrie légère
Laka industrija
Automobilska - aeronautika - industrijska obrada...
services / logistique
Usluge / logistika
Logistika - Transport – Zračne luke - Distribucija ...
blanc / hygiène
Bijeli program/ higijena
Prehrambena industrija - Farmacija - Bolnice - Restorani ...
pétrole / gaz
Nafta/plin
Petrokemijska industrija - Rafinerija - Offshore – Istraživanje - Pipelines
industrie minière
Rudarska industrija
Rudarstvo (istraživanje, vađenje ...) - Kamenolom
secteur éolien
Sektor vjetroelektrana
 

 

• RIZICI

les risques

 

• RAZINE PRODAJNOG ASORTIMANA
PREMIUM
High Tech proizvodi za specijaliziranu uporabu
EVOLUTION
Proizvodi dobrih performansi za razne namjene
ESSENTIAL
Standardni proizvodi za razne namjene