Ενασ υποχρεωτικοσ ετησιοσ ελεγχοσ

EN365

Οι οδηγίες για εξετάσεις σε περιοδική βάση πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

  • Μια σύσταση που αφορά τη συχνότητα των περιοδικών εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διευθέτηση, ο τύπος του εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης, και οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Η σύσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει έναν όρο που να διευκρινίζει ότι η εξέταση σε περιοδική βάση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά στους δώδεκα μήνες.
  • Μια προειδοποίηση ώστε να υπογραμμίζεται ότι οι εξετάσεις σε περιοδική βάση δεν πρέπει να γίνονται παρά μόνο από ένα αρμόδιο άτομο και κάτω από την αυστηρή τήρηση των τρόπων λειτουργίας της εξέτασης σε περιοδική βάση του κατασκευαστή.

 

 

 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ:
Χαλινούς, ζώνες, ιμάντες, σχοινιά, απορροφητές ενέργειας, μηχανισμούς περιέλιξης μη αποσυναρμολογούμενους (π.χ. AN102), σύνδεσμοι, εξαρτήματα των κιτ μας (εκτός από το ELARA270), προσωρινά σημεία αγκύρωσης (τρίποδο, LV201…).
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ:
Αποσυναρμολογούμενους μηχανισμούς περιέλιξης, συσκευές διάσωσης (π.χ. TC013)
Révision mécanique

 

Δίκτυο κέντρων εξυπηρέτησης

Vérification visuelle
Οπτικη επιβεβαιωση
Vérification mécanique
Μηχανικη αναθεωρηση - Europe
Vérification mécanique
Μηχανικη αναθεωρηση - out of Europe

 

 

Προγραμματιστε τον ελεγχο

1. Ηλεκτρονικο τσιπ
Ένα ηλεκτρονικό τσιπ, που διαβάζεται από NFC, είναι κάτω από τις ετικέτες των αντιπτωτικών ΜΑΠ. Η πλειοψηφία των smart phones έχουν NFC (Near Field Communication).

2. Εφαρμογη κινητου
Δωρεάν λήψη της εφαρμογής «ID CARD» της ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ για να διαβάζετε και να γράφετε την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

 

3. www.deltaplus.eu
Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τον κύκλο ζωής του χαρτοφυλακίου των αντιπτωτικών ΜΑΠ, προγραμματίζοντας την επανάληψη, το τέλος ζωής, το βέλτιστο στοκ.

 

 

 

Πωσ να προγραμματισετε τον ετησιο ελεγχο

Schedule of annual inspection