Ρύθμιση

Πληροφοριες διαχειρισης απορριμματων

Εάν το προϊόν μολυνθεί, εφαρμόστε τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν για τη διαχείριση αυτού του είδους απορριμμάτων.

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Δήλωση REACH και MAΠ

SCIP