Προστασία αυτιών

Η απώλεια ακοής που σχετίζεται με το θόρυβο είναι η πιο κοινή επαγγελματική ασθένεια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο όλων των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες επιπτώσεις που προκαλούν άγχος, κόπωση ή απομόνωση που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία που προκαλούνται από άλλους παράγοντες. Η απώλεια ακοής είναι μη αναστρέψιμη και συχνά ανιχνεύεται καθυστερημένα, επομένως τα ΜΑΠ που καλύπτουν αυτόν τον κίνδυνο ταξινομούνται ως Κατηγορία ΙΙΙ.

 

Tα αυτια και οι ηχοι

Ο θόρυβος ως δονητικό φαινόμενο χρακτηρίζεται από:

 • Την έντασή του (σε décibels [dB]) που αντιστοιχεί στο πλάτος των κραδασμών που εκπέμπονται από την ηχητική πηγή. Τα 0 dB αντιστοιχούν στο ελάχιστο επίπεδο ήχου που μπορεί να ακουστεί από το ανθρώπινο αυτί. Το κατώφλι του πόνου είναι τα 120 dB και το αυτί μπορεί να υποστεί βλάβη από τα 85 dB.
 • Είναι η συχνότητά του (σε Hertz [Hz]) που θα καθορίσει το εκτιμώμενο ύψος. Όσο η συχνότητα είναι υψηλή τόσο ο ήχος θα είναι οξύς, όσο αυτή είναι χαμηλή, τόσο αυτός θα είναι βαρύς. Το ανθρώπινο αυτί είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τους ήχους σε συχνότητες ανάμεσα σε 20 Hz (πολύ βαρύς) και σε 20 000 Hz (πολύ οξύς).
 • Η διάρκεια και η διακύμανσή του, που καθιστούν δυνατή τη διαφοροποίηση πολύ σύντομων ήχων, διάρκειας της τάξης του δευτερολέπτου, όπως οι θόρυβοι ώθησης (βολή, πρόσκρουση) ήχων που έχουν μεγαλύτερες διάρκειες (ώρες, ημέρα ) για τους οποίους είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η συνισταμένη δόση του ληφθέντος θορύβου.
τα αυτια και οι ηχοι

Μπορούμε να αποσυνθέσουμε το αυτί σε τρία ξεχωριστά μέρη :

 • Το εξωτερικό αυτί που αποτελείται από το πτερύγιο και τον ακουστικό πόρο
 • Το μέσο αυτί ανάμεσα στο τύμπανο και στο εσωτερικό αυτί. Είναι γεμάτο με αέρα και επιτρέπει, χρησιμοποιώντας τα οστάρια, να μετασχηματίζει τις δονήσεις του αέρα σε σταθερές δονήσεις που μπορούν να αναλυθούν από το εσωτερικό αυτί.
 • Το εσωτερικό αυτί, καρδιά του ακουστικού συστήματος, που αποτελείται από μια κοιλότητα γεμάτη με υγρό που περιέχει τον κοχλία όπου βρίσκεται το όργανο του Corti. Στο εσωτερικό του, οι δονήσεις του υγρού που μεταδίδουν τα οστάρια λαμβάνονται από τα τριχωτά κύτταρα που τις επιλέγουν ανάλογα με τη συχνότητα. Οι πληροφορίες στη συνέχεια οδηγούνται από το ακουστικό νεύρο στον εγκεφαλικό φλοιό που μπορεί να τις ερμηνεύσει.
τα αυτια και οι ηχοι

 

 

DB(A)

Το ανθρώπινο αυτί έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε γκάμα συχνότητας. Σε μέτρια ηχητικά επίπεδα, είναι λιγότερο ευαίσθητο σε βαρείς ήχους. Για την αναπαράσταση αυτής της συγκεκριμένης ευαισθησία, οι μετρήσεις θορύβου και τα πρότυπα χρησιμοποιούν μια στάθμιση των μετρηθέντων ηχητικών επιπέδων που ονομάζεται Α-στάθμιση. Τα ντεσιμπέλ που σταθμίζονται με αυτό τον τρόπο υποδηλώνονται ως dB (A).

 

 

Πωσ να προστατευθειτε σωστα?

Διαλέξτε την προσαρμοσμένη συσκευή προστασίας.

 • Προσδιορίστε την φύση του θορύβου: Σταθερός, με διακυμάνσεις, διαλειπτικός, παρορμητικός.
 • Χαρακτηρίστε τον θόρυβο στον χώρο εργασίας: Ένταση (dB) και ύψος (Hz).
 • Προσδιορίστε τη διάρκεια έκθεσης.
 • Υπολογίστε την αναγκαία απόσβεση για την επαναφορά σε ένα αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο (βλ. Οδηγία 2003/10/ΕΚ).

 

directive 2003/10/CE

 

Η απόδοση του προστατευτικού ακοής (το επίπεδο απόσβεσής του) πρέπει να είναι προοσαρμοσμένη στην αξιολόγηση του κινδύνου πάνω στη θέση εργασίας. Θα πρέπει να φέρνει τον κίνδυνο σε ένα μη νοσηρό για την υγεία επίπεδο, αποφεύγοντας οπωσδήποτε μια τυχόν υπερπροστασία που θα επέφερε την αποκοπή του χειριστή από το περιβάλλον του (συναγερμός, επικοινωνία...).

 

Κρανη αντιθορυβικα

Casques antibruit

 

 

Ωτασπίδες

Bouchons d'oreille

 

 

Pυθμιστικη ημερησια δοση εγκεκριμενη συμφωνα με την ηχοσταθμη

ρυθμιστικη ημερησια δοση εγκεκριμενη συμφωνα με την ηχοσταθμη

 

 

Τιμέσ απόσβεσησ σε επίπεδο θορύβου

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Πωσ χρησιμοποιουνται οι τιμεσ αποσβεσησ?

3 δείκτες, από τον απλούστερο έως τον πλέον ακριβή τίθενται στη διάθεση του χρήστη:

 • SNR (Single Number Rating) (Απλοποιημένη Μείωση Θορύβου) : Μοναδική μέση τιμή απόσβεσης.
 • HML : Τιμές απόδοσης εκφρασμένες σε συνάρτηση των μέσων επιπέδων συχνότητας:
  • H : Απόσβεση του ΜΑΠ στις υψηλές συχνότητες (οξείς θόρυβοι)
  • M : Απόσβεση του ΜΑΠ στις μεσαίες συχνότητες
  • L : Απόσβεση του ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (βαριοί θόρυβοι)
 • APV (Assumed Protection Value) (Προϋποτιθέμενη Τιμή Προστασίας) : Τιμές απόσβεσης εκφρασμένες πάνω σε 8 ακριβή επίπεδα συχνοτήτων (βλ. το τεχνικό δελτίο του προστατευτικού ακοής).  

 

 

Ποσοστό χρήσησ

Taux de port

Tροπος χρησης

Όταν ο εξοπλισμός προστασίας της ακοής μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους (για παράδειγμα στο κεφάλι και κάτω από το πηγούνι), πρέπει να δοκιμάζεται για κάθε τρόπο χρήσης.

τροπος χρησης

 

 

 

Διπλη προστασια

Όταν φοράτε ένα μόνο προστατευτικό της ακοής και αυτό δεν είναι αρκετό, μπορείτε να τα συνδυάσετε. Η εξασθένηση που προκύπτει από την ταυτόχρονη χρήση ωτοασπίδων που έχουν ένα σήμα SNR που υποδηλώνεται ως Β και ένα αντιθορυβικό κράνος που έχει ένα σήμα SNR που υποδηλώνεται ως ST υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο : 33×log ((0,4 ×B) +(0,1 ×ST))

 

 

Επίπεδο θορύβου

Niveau sonore