Οι μοναδεσ μασ εκπαιδευσησ Alpic και DPG Training βρισκονται στη διαθεση σασ για να σασ ακολουθησουν στη διαδρομη τησ εκπαιδευσησ οσο το δυνατον πλησιεστερα στισ αναγκεσ σασ. Ενα κεντρο εκπαιδευσησ αφιερωμενο ουσιαστικα στην υγεια και στην ασφαλεια κατα την διαρκεια τησ εργασιασ.

Η προσφορα μασ εκπαιδευσησ προσωπο με προσωπο και/η σε E-εκπαιδευση για τα Μ.Α.Π. ειναι σχεδιασμενη για να προοριζεται για διανομεισ οπωσ και για χρηστεσ.

Η προσφορά μας προτείνει δομημένες εκπαιδεύσεις ως ακολούθως:
 

 • ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ (σε αίθουσα μαζί με ένα εκπαιδευτή): πάνω σε θέματα σχετικά με τα ΜΑΠ, τεχνικές πώλησης που εφαρμόζονται στα ΜΑΠ, αξιολόγηση των κινδύνων.
   
 • ON SITE (πρακτική εκπαίδευση): εργασία σε ύψος, εργασία στον άνεμο, διάσωση και εκκένωση κλπ.
   
 • E-LEARNING (μάθημα ΜΑΠ): μακροσκοπική επιθεώρηση ΜΑΠ κατά της πτώσης, πλήρη σειρά PPE, ενότητες αφιερωμένες στο κανονιστικό περιβάλλον ΜΑΠ κ.λπ.
DPG Training
 

Πληροφορίεσ και εκπαιδεύσεισ για να κατανοήσετε καλύτερα τισ ιδιαιτερότητεσ τησ ατομικήσ προστασίασ.

 • Ενεργείστε μέσα στο πλαίσια της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
 • Επιχειρηματολογήστε για μια προσφορά στην ατομική προστασία.
 • Κατανοήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ατομικής προστασίας.
 • Κάντε μια μελέτη του πόστου εργασίας και προτείνετε μια λύση ατομικής προστασίας.
 • Εντοπίστε και αξιολογείστε τους κινδύνους, προσαρμόστε την απόδοση της προστασίας.
 • Σεβαστείτε τις υποχρεώσεις της καταγραφής, της αποθήκευσης, της συντήρησης, του ελέγχου των προϊόντων.
 • Διαβάστε και κατανοήστε την πιστοποίηση των προϊόντων.
 • Γνωρίστε την νομοθεσία, τους κανόνες και τα πρότυπα.

Απευθυνόμαστε::

 • Στις ομάδες πώλησης για να οργανώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα ΜΑΠ, για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να δώσουν περισσότερο νόημα στο επάγγελμά τους όπως στις εμπορικές προτάσεις τους.
 • Στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ για να μπορούν να ανακαλύπτουν τις λύσεις που αρμόζουν περισσότερο στους κινδύνους του περιβάλλοντος εργασίας τους, για να διαλέγουν τα προϊόντα τα πιο αποδοτικά και να τα ακολουθούν μέχρι την απαραίτητη αναθεώρηση των ΜΑΠ της κατηγορίας ΙΙΙ.
 • Στους εργοδότες και υπεύθυνους Q.S.E., των οποίων οι ομάδες ανέρχονται να δουλέψουν σε ύψος και που, σύμφωνα με τον Κώδικα Εργασίας, πρέπει να είναι εκπαιδευμένες στους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία τους.