Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Πληροφορίες για την εταιρεία

Ο παρών ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Delta Plus Services.

Ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο 6.560.000 ευρώ
Έδρα : ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex Γαλλία
Εγγεγραμμένη στο Μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Αβινιόν με αριθμό 4799 B
SIRET : 529 319 980 000 23
Αριθμός ΦΠΑ : FR 15 529 319 980

Τηλ. : +33 (0)4 90 74 20 33
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) : information@deltaplus.fr

Διευθυντής της έκδοσης : J. Benoit

Εκδότης : Delta Plus services

Τεχνικός πάροχος (ξενιστής):
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Τηλ.: +33 (0)4 90 74 20 33

© DELTA PLUS 2015

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος www.deltaplus.eu καθώς και το σύνολο των περιεχομένων του, είτε πρόκειται για κείμενα, εικόνες, λογότυπα, γραφικά, βίντεο, φωτογραφίες, σελιδοποίηση, ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα αποτελούν την ιδιοκτησία της DELTA PLUS, ή τρίτων που έχουν παραχωρήσει στην DELTA PLUS δικαίωμα χρήσης και/ή διάθεσης.

Το σύνολο αυτό συνιστά ένα έργο σύμφωνα με τον Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και από κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία τους αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με προηγούμενη έγκριση.

Κάθε τροποποίηση, αντιπροσώπηση και πλήρης ή μερική αναπαραγωγή, εκτός εκείνης για ιδιωτική χρήση απαγορεύεται. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την υποστήριξη, τη διαδικασία αναπαραγωγής, αντιπροσώπευσης και/ή τροποποίησης και ανεξάρτητα από τη διάρκεια.

 

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

Τα προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα που μας υποδεικνύετε προορίζονται για επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να εκχωρούνται ή να ενοικιάζονται σε τρίτους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαθέτετε ανά πάσα στιγμή ένα δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής ονομαστικών δεδομένων που σας αφορούν, στέλνοντας το αίτημα σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex Γαλλία, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση information@deltaplus.fr υποδεικνύοντας το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έχουμε υιοθετήσει τη διαδικασία κρυπτογράφησης SSL που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων (https).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της επεξεργασίας των παραγγελιών και τη διαχείριση της εμπορικής σχέσης (παραδόσεις, τιμολόγια, εξυπηρέτηση μετά την πώληση).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας είτε εντός των ορίων που επιτρέπονται από το νόμο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να ανταποκριθούμε στις νομικές και / ή ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό μας είμαστε κατά κύριο λόγο εμείς οι ίδιοι για την επεξεργασία των παραγγελιών σας και τη διαχείριση της σχέσης πελάτη. Άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι πάροχοι μεθόδων πληρωμής ή η ασφάλεια πληρωμής, οι πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης, οι επιχειρηματικοί μας εταίροι.

Σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο, η συναίνεσή σας συλλέγεται ή υπάρχει δυνατότητα άρνησης πριν από οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων.

 

Πληροφορίες για τα cookies

Για να πλοηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να έχετε παραμετροποιήσει τον πλοηγό σας έτσι ώστε να δέχεται τις "συνεδρίες cookies" ή τα "προσωρινά cookies". Το cookie αυτό έχει σαν σκοπό να επιτρέψει την αγορά και καταστρέφεται με το πέρας της επίσκεψής σας. Δεν πρόκειται για "έμμονα cookies" των οποίων απαγορεύουμε τη χρήση.

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.deltaplus.eu, εκδοθέντα από την ανώνυμη εταιρεία SAS Delta Plus Services.

Για να μπορέσουμε να σας δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που μπορείτε να μας θέσετε πάνω στον τρόπο χρήσης των cookies στον ιστότοπό μας, ιδιαίτερα για την προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών πλοήγησης που επεξεργάστηκαν επί τη ευκαιρία της επίσκεψής σας, κατασκευάσαμε αυτήν τη σελίδα, ακολουθώντας τις υποδείξεις του "Οδηγού των καλών πρακτικών που αφορούν τη χρήση διαφημιστικών cookies" που καταρτίστηκε υπό την αιγίδα της Γαλλικής Ένωσης Μάρκετινγκ Άμεσου & Ψηφιακού.
Ανήσυχος στο να σας φέρει περισσότερες υπηρεσίες και προσωποποιημένα περιεχόμενα για να σας ικανοποιήσει καλύτερα, ο ιστότοπος www.deltaplus.eu χρησιμοποιεί cookies.


** Τι είναι ένα cookie ;
Ενόσω αναζητείτε πληροφορίες στον ιστότοπο www.deltaplus.eu, πληροφορίες σχετικές με την πλοήγηση του τερματικού σας (υπολογιστής, ταμπλέτα, smartphone, κ.λπ.) στον ιστότοπό μας ενδέχεται να καταχωρηθούν σε αρχεία κειμένου που ονομάζονται "cookies" και είναι εγκατεστημένα στο τερματικό σας.


** Τα cookies μπορούν να έχουν τη δυνατότητα εμφύτευσης
Μόλις συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσουμε διάφορα cookies στο τερματικό σας για να μας επιτραπεί να αναγνωρίσουμε τον πλοηγό σας κατά τη διάρκεια της ισχύος του εν λόγω cookie, και για να μας επιτραπεί :

-Να καταρτίσουμε δεδομένα που αφορούν τη στατιστική και τον όγκου συχνής πρόσβασης και χρήσης των διαφόρων στοιχείων που συνιστούν τον ιστότοπό μας, επιτρέποντάς μας να βελτιώσουμε τη σημασία και την εργονομία των υπηρεσιών μας ·
- να προσαρμόσουμε την παρουσίαση του δικού μας ιστότοπου στις προτιμήσεις του αναδυόμενου καταλόγου επιλογών του δικού σας τερματικού (χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ανάλυση οθόνης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, κλπ), όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.deltaplus.eu, ανάλογα με τα υλικά και το λογισμικά προβολής ή ανάγνωσης που το τερματικό σας περιλαμβάνει ·
- να απομνημονεύσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με κάποια φόρμα που συμπληρώσατε στον ιστότοπό μας (εγγραφή ή πρόσβαση στο λογαριασμό σας) ή σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που επιλέξατε στον ιστότοπό μας (συνδρομητής υπηρεσιών, περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, κ.λπ.)
-  να σας επιτραπεί να έχετε πρόσβαση σε περιοχές για το προσωπικό του ιστοτόπου μας, όπως το Space Pro χάρη σε αναγνωριστικά·
- να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα ασφαλείας, π.χ. όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά με το περιεχόμενο ή την υπηρεσία μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

 
** Οι χρησιμοποιούμενοι τύποι cookies
1) Τα αυστηρά αναγκαία cookies
Πρόκειται για μια λίστα cookies αναγκαία στη χρήση της ιστοσελίδας μας επιτρέποντάς σας κυρίως να προσθέσετε στο καλάθι, να έχετε πρόσβαση στον δικό σας χώρο πελατών...
Μερικά παραδείγματα :
 
COOKIE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Αναγνωριστικό συνεδρίας που επιτρέπει την επανασύνδεση των πληροφοριών συνεδρίας του κυβερνοναύτη
PUSHINFOhome-cnil-message Επιτρέπει τη διατήρηση της επιλογής σας πάνω στον αναδυόμενο κατάλογο επιλογών για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την παρουσία cookies στον ιστότοπό μας.
COOKIE_SUPPORT, LANG Επιτρέπει να καθορίσετε αν ο πλοηγός σαε υποστηρίζει ή όχι τα cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Επιτρέπει να διατηρήσετε τη δική σας γλώσσα πλοήγησης στον ιστότοπο
SITE Επιτρέπει να διατηρήσετε τη διεύθυνση ιστοσελίδας (URL) του ιστότοπου Delta Plus στον οποίο πλοηγείστε
COMPANY_ID, USER_UUID Μόλις συνδεθείτε, σας επιτρέπει να διατηρήσετε ένα τεχνικό αναγνωριστικό στη δική σας συνεδρία χρήστη


Τα συγκεκριμένα cookies έχουν κατατεθεί από την Delta Plus.

2) Τα αναλυτικά cookies
Μας επιτρέπουν να αναλύσουμε το τι συμβαίνει στον ιστότοπό μας, προκειμένου να βελτιωθούν οι αποδόσεις και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται σε σας τα περιεχόμενά μας. Μετρούν κυρίως την πλοήγησή σας (οι σελίδες στις οποίες έχουν γίνει οι περισσότερες επισκέψεις, οι σελίδες εξόδου από τον ιστότοπό μας, η διάρκεια της επίσκεψής σας...).
Τα cookies αυτά έχουν τοποθετηθεί από την  Google (Google Analytics).


**Οι επιλογές σας σχετικά μετα cookies

Πολλές δυνατότητες σας προσφέρονται για να διαχειριστείτε τα cookies. Κάθε παραμετροποίηση που μπορείτε να κάνετε, θα υπόκειται σε τροποποίηση της πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο και των προϋποθέσεων πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση των cookies.
Μπορείτε να επιλέξετε, ανά πάσα στιγμή, να εκφράσετε και να τροποποιήσετε τις επιθυμίες σας σε ό,τι αφορά τα cookies, ως εξής :

Αρκεί να μεταβείτε στο μενού βοήθειας του πλοηγού σας για να γνωρίσετε πώς να τροποποιήσετε τις επιθυμίες σας σε θέματα cookies.


** Η συμφωνία πάνω στα cookies
Η καταχώρηση ενός cookie σε ένα τερματικό υπόκειται βασικά στη θέληση του χρήστη του Τερματικού, το οποίο αυτός μπορεί να εκφράσει και να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και δωρεάν μέσω των επιλογών που του προσφέρονται από το δικό του λογισμικό πλοήγησης.
Εάν έχετε δεχτεί μέσα στο δικό σας λογισμικό πλοήγησης την καταχώρηση cookies στο Τερματικό σας, τα ολοκληρωμένα και περιεχόμενα cookies στις σελίδες που έχετε επισκεφθεί μπορούν να αποθηκευθούν προσωρινά μέσα σε ένα χώρο αφιερωμένο στο δικό σας Τερματικό. Θα μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον εκδότη τους.


** Η άρνηση των cookies
Εάν αρνηθείτε την καταχώρηση των cookies στο τερματικό σας, ή αν διαγράψετε εκείνα που ήδη έχουν καταχωρηθεί, δεν θα μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε ενός συγκεκριμένου αριθμού λειτουργικών ικανοτήτων που είναι ωστόσο αναγκαίες για να πλοηγηθείτε σε ορισμένους χώρους του ιστοτόπου μας : Για παράδειγμα,
- αν επιχειρήσετε να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα ή στις υπηρεσίες που απαιτούν την ταυτοποίησή σας,
- όταν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, για τεχνικούς λόγους, τον τύπο του πλοηγού που χρησιμοποιείται από το τερματικό σας, τις παραμέτρους του για τη γλώσσα και τον αναδυόμενο κατάλογο επιλογών ή τη χώρα από την οποία φαίνεται ότι το τερματικό σας είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η άρνηση της εμφύτευσης ή η διαγραφή των cookies που απαιτούνται για μια καλή πλοήγηση στον ιστότοπό μας μπορεί να οδηγήσει σε υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Η επιλογή αυτή, που είναι για σας προσωπική, γίνεται με δική σας ευθύνη και οι συνέπειές της δεν μπορεί να θεωρηθούν δικό μας λάθος.
 
Εάν μοιράζεστε τη χρήση του τερματικού σας με άλλα άτομα
Εάν το τερματικό σας χρησιμοποιείται από αρκετά άτομα και άμα το ίδιο τερματικό διαθέτει αρκετά λογισμικά πλοήγησης, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες και οι διαφημίσεις που προορίζονται για το τερματικό σας αντιστοιχούν πράγματι στη δική σας αυτή καθαυτή χρήση του τερματικού αυτού και όχι σε εκείνη κάποιου άλλου χρήστη του τερματικού αυτού.
Ενδεχομένως, η από κοινού χρήση του τερματικού σας με άλλα άτομα και η διαμόρφωση των παραμέτρων του πλοηγού σας σχετικά με τα cookies εναπόκεινται στη δική σας επιλογή και τη δική σας ευθύνη.