Τεχνικη υποστηριξη

Η επιλογή ενός προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να πληροί τα κριτήρια προσαρμογής στους τρέχοντες κινδύνους. Η ανάλυση και η αξιολόγηση των κινδύνων επιτρέπουν τον καθορισμό του τύπων εξοπλισμού που θα πρέπει να επιλεγούν..

Για να σας βοηθήσουμε, θα σας προτείνουμε εδώ είδη τεχνικής υποστήριξης ανά οικογένεια προϊόντων. Δίχως να είναι τελείως εξαντλητικοί, έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε με σαφήνεια τις ανάγκες σας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για την δραστηριότητά σας.