Μετρηση μεγεθουσ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Πώς ξεχωρίζουν τα μεγέθη ?

Εφαρμογή ενός συστήματος κωδικών με χρώματα για τα γάντια High Tech (προηγμένης τεχνολογίας) και για μερικά δερμάτινα γάντια: Ενοποίηση των μεγεθών για ευκολότερο εντοπισμό.
Tailles